Mycoplasma pneumoniae (CNS)

Hoppa till: navigering, sök

Till huvudartikeln Mycoplasma pneumoniae


Till innehÄllsförteckningen för Referensmetodik: Infektioner i centrala nervsystemetMycoplasma pneumoniae vid CNS-infektioner

SmittÀmnet

Mycoplasma pneumoniae (Mp) Ă€r en filamentös organism som saknar cellvĂ€gg men kan vĂ€xa pĂ„ cellfria medier. Mp Ă€r pleomorf, ca 10x200 nm och har viss rörlighet. Glykolipider utgör en viktig strukturell del av Mp’s membran och Ă€r den viktigaste antigena komponenten. Mp inaktiveras av bl a organiska lösningsmedel och formalin.


Sjukdomsbild

Vid pneumoni orsakad av Mp ses neurologiska symtom hos ca 1/1000. Hos sjukhusvĂ„rdade patienter med mykoplasmapneumoni har CNS-manifestationer rapporterats i upp till 7 % av fallen. SvĂ„r CNS-sjukdom och dödsfall har rapporterats. Under eller efter luftvĂ€gsinfektionen uppstĂ„r en diffus eller lokaliserad encefalit, meningit eller myelit. Encefaliten kan i varierande utstrĂ€ckning ge medvetandepĂ„verkan, pareser och sensibilitetsbortfall. Meningiten kan ge huvudvĂ€rk, nackstelhet och kramper. Myeliten kan ge en tvĂ€rsnittslesion eller varierande polioliknande symtom. Symtomen överensstĂ€mmer med dem som förekommer vid sk akut disseminerad encefalomyelit (ADEM). Detta Ă€r en autoimmun reaktion i CNS som kan uppkomma efter ett flertal olika infektionssjukdomar. Mp har med odling och PCR-teknik pĂ„visats i likvor men ej i hjĂ€rnvĂ€vnad hos patienter med CNS-symtom.

Differentialdiagnoser Àr skov av multipel skleros, borreliainfektion eller virusinducerad encefalit som herpes simplex typ 1-infektion.

Diagnostik

Referensmetodik

Referensmetod för pÄvisning av Mp i CNS saknas.

Övriga diagnostiska metoder

Serologi

Den etiologiska diagnosen vid Mp-infektion stÀlls genom pÄvisande av signifikant titerstegring i KB eller i IgG-ELISA, eller genom att en hög IgM-titer pÄvisas. IgM-antikroppar mot Mp pÄvisas med olika metoder 5-7 dagar efter insjuknandet och IgG-antikroppar efter 10-14 dagar. IgM- och IgG-EIA lÀmpar sig vÀl för rutindiagnostik bÄde i akut- och konvalescentskedet. PÄvisande av köldagglutininer har lÄg diagnostisk sensitivitet och specificitet och tillför inget ytterligare. För att befÀsta den neurologiska diagnosen bör likvoranalys utföras med cellrÀkning och proteinbestÀmning. Det bör Àven göras försök att pÄvisa intratekal antikroppsproduktion (IgM, IgG).


Odling

Mp kan odlas pÄ specialmedier, men odlingen tar lÄng tid och anvÀnds ej rutinmÀssigt. Mp vÀxer lÄngsamt i sÄvÀl anaerob som aerob miljö. Mp Àr resistent mot cellvÀggsantibiotika, vilket utnyttjas för odling pÄ selektivmedia.


NukleinsyrapÄvisning

Kommersiellt finns kit tillgÀngligt för pÄvisande av Mp-ribosomalt RNA. PCR finns, men Àr Ànnu ej i rutinbruk. Vid mykoplasmainfektion med CNS-symtom bör likvor skickas för PCR-analys.


Referensstammar

M. pneumoniae ATCC 15531


Laboratorierapportering

Mycoplasma pneumoniae rapporteras ej.

REFERENSER

  • PönkĂ€, A. Central Nervous System Manifestations Associated with Serologically Verified Mycoplasma pneumoniae Infection. Scand J Infect Dis 1980;12:175-184.
  • Vikerfors T. Detection of specific IgM for the early diagnosis of Mycoplasma pneumoniae and some viral diseases. Akademisk avhandling, Uppsala 1988; 182.