Nipahvirus och Hendravirus

(Omdirigerad frÄn Nipahvirus och Hendavirus)
Hoppa till: navigering, sök

Ali Mirazimi juni 2010, uppdaterad april 2012


Till innehÄllsförteckningen för Referensmetodik: Infektioner i centrala nervsystemet

och

Referensmetodik:Smittskyddslagens sjukdomar och falldefinitionen virala meningoencefaliter


Se ocksÄ: LÀnk till FolkhÀlsomyndighetens lista med falldefinitioner för sjukdomar listade i smittskyddslagen, uppdaterad 2016


Encefaliter orsakade av Nipah- eller Hendravirus

SmittÀmnen

Nipah- och Hendravirus tillhör familjen Paramyxoviridae. De Àr höljebÀrande, icke segmenterade RNA-virus. I virusfamiljen ingÄr Àven andra medlemmar som mÀssling, RSV och parainfluensavirus.

Nipah- och Hendravirus orsakar zoonoser. Vissa slÀkten av fladdermöss som förekommer i Malaysia och Singapore (Nipahvirus) och i Australien (Hendravirus) anses vara djurvÀrdar . Fladdermössen blir sjÀlva inte sjuka utan det Àr i första hand gris (Nipahvirus) och hÀst (Hendravirus) som kan drabbas. Vad det gÀller Hendravirus, smittas hÀst och mÀnniska via luftvÀgarna eller genom kontakt med kroppsvÀtskor och avföring, men det Àr Ànnu oklart exakt hur Hendravirus smittar.

Inkubationstiden har rapporterats variera mellan 4–18 dygn, men kan ibland vara flera mĂ„nader.

Klinik

Nipah-och Hendravirus kan ge hjÀrninflammation (encefalit) hos mÀnniska. De initiala symtomen Àr frÀmst feber, huvudvÀrk, illamÄende och yrsel, följt av sjunkande medvetandegrad. De fÄ fall av Hendravirusinfektion hos mÀnniska som Àr kÀnda har frÀmst uppvisat symtom frÄn luftvÀgarna.

Dödligheten Àr sannolikt hög. De flesta som tillfrisknar frÄn Nipahvirus har dock blivit fullt ÄterstÀllda. NÄgot specifikt lÀkemedel mot Nipah- eller Hendravirus finns inte. Behandlingen Àr symtomatisk.

För att stÀlla diagnos krÀvs kÀnnedom om den epidemiologiska bakgrunden, t.ex. bekrÀftelse om gris- eller hÀstkontakt inom omrÄden dÀr sjukdomen förekommer.

Epidemiologi

SmittspridningsvÀgar Àr ofullstÀndigt kartlagda. Smitta kan överföras direkt frÄn infekterade grisar till mÀnniska eller frÄn mÀnniska till mÀnniska. Utbrott orsakade av Nipahvirus förekommer framförallt i Malaysia, Bangladesh och Indien. Infektioner orsakade av Hendravirus har hittills endast förekommit i Australien.

Prevention

Inget vaccin eller antiviraler finns tillgÀngliga.

Provtagning

LÀmpliga provtagningsmaterial för mikrobiologiska undersökningar avseende genamplifikation, cellodling och elektronmikroskopi Àr serum, likvor samt svalgsköljvÀtska. Akut-och konvalescentserum kan analyseras för pÄvisande av antikroppar.

Laboratoriediagnostik

AllmÀnt om CNS-diagnostik

Övriga metoder (Nipah- och Hendravirus)

Genamplifikation

Detta Àr en av de viktigaste metoderna för detektion av Nipah- och Hendravirus. För att kunna pÄvisa viralt RNA med RT-PCR i patientmaterial under de första dagarna av infektionen krÀvs en metod med hög kÀnslighet. I diagnostiken anvÀnds bÄde kvalitativa RT-PCR metoder med efterföljande agarosgelelektrofores, samt realtids RT-PCR-metoder.

Serologi

Man kan huvudsakligen pÄvisa IgM and IgG antikroppar med serologi. Vid FolkhÀlsomyndigheten anvÀnds IF-teknik för Nipahvirusserologi.

Elektronmikroskopi

EM Àr en viktig metod för snabb identifikation av Hendra- och Nipahvirus, och provmaterial frÄn misstÀnkta patienter undersöks vid FolkhÀlsomyndigheten med EM.

Virusisolering

Vid liten virusmÀngd i ursprungsprovet kan upprepade passager behöva göras innan typning och verifiering med RT-PCR alternativt IF-teknik kan utföras.

Svarsrutiner

Ej fastlagda.

Laboratorierapportering

Infektioner med Nipah-eller Hendravirus anmÀls enligt smittskyddsförordningen (2004:255) som anmÀlningspliktig sjukdom utöver allmÀnfarliga sjukdomar under begreppet virala meningoencefaliter.

Referensfunktioner

Enligt virologisk R-lista

REFERENSER