Parasitologi vid ögoninfektioner

Hoppa till: navigering, sök

Till inneh√•llsf√∂rteckningen f√∂r Referensmetodik:√Ėgoninfektioner

och Referensmetodik:Parasitologisk diagnostik


Parasitologi, ögoninfektioner

Allmänt

√Ėgoninfektioner med protozoer och maskar √§r ovanliga i Sverige. Bland protozoer √§r det fr√§mst Toxoplasma gondii och Acanthamoeba som ger upphov till √∂goninfektioner. I tropiska omr√•den kan √∂gonengagemang f√∂rkomma vid en rad olika protozosjukdomar s√•som leishmaniasis (Kala azar), trypanosomiasis (s√∂mnsjuka) och malaria.

Av masksjukdomar med √∂gonmanifestationer √§r det endast toxocariasis som f√∂rkommer endemiskt i Sverige och d√• huvudsakligen hos barn. Onchocerciasis (nodblindhet), som √§r den allvarligaste masksjukdomen i √∂gat, f√∂rekommer endast i begr√§nsade geografiska omr√•den i Afrika, Central- och Sydamerika. √Ąven andra former av filariasis (tex Filariasis bancrofti och Loa loa) samt Gnathostoma spinigerum och Dracunculus medinensis kan ge infektioner i √∂gat.

Toxoplasma gondii

√Ėgontoxoplasmos med korioretinit hos vuxna anses i de flesta fall bero p√• reaktivering av en kongenital infektion. Den kongenitala formens √∂gonmanifestation √§r oftast inaktiva korioretinala √§rr, men i lesionerna kan en reaktivering ske i vuxen √•lder med korioretinit som f√∂ljd. Diagnosen st√§lls vanligen kliniskt. Hos aids-patienter f√∂rkommer ofta reaktivering av endogen toxoplasmos.

Laboratoriediagnostik

se Toxoplasma gondii: Speciella diagnostiska frågeställningar

Acanthamoeba spp.

Acanthamoeba är en fritt levande amöba som först på senare tid uppmärksammats som orsak till keratit hos människa. De första fallen av Acanthamoeba-keratit i Sverige beskrevs 1992. Acanthamoeba orsakar en progredierande ulcerativ keratit som obehandlad går till perforation. Användning av kontaktlinser är en dominerande riskfaktor för infektion.

Laboratoriediagnostik

se Acanthamoeba spp.

Odling av Acanthamoeba bör begränsas till laboratorier som har erfarenhet av parasitologiskt arbete. Laboratoriet bör kontaktas före provtagning.

Toxocara spp.

Visceral larva migrans är benämningen på ett kliniskt syndrom hos barn orsakat av masklarver som invaderar olika organ i kroppen. Vanligast är infektion med larver från spolmasken hos hund och katt (Toxocara canis resp T. cati). Vid ögoninfektion noteras abscessliknande förändringar under retina. Sjukdomen kännetecknas av feber och eosinofili.

Laboratoriediagnostik

se Toxocara spp.