Parasitologisk lathund 1: metod och material

Hoppa till: navigering, sök

Huvudartikel, publicerad februari och reviderad juni 2012.


Tills innehÄllsförteckningen för Referensmetodik:Parasitologisk diagnostik


Förslag till analysmetod och provmaterial vid misstanke om parasitsjukdom

Sjukdom Agens Analys i första hand (material) Analys i andra hand (material)
Mag- och tarmkanal
 • DiarrĂ©
Capillaria philippinensis C & M1
Cryptosporidium C & M, Z-N2 (feces) direkt immunfluorescens (feces)
Cyclospora C & M, Z-N (feces) UV-mikroskopi (feces)
Dientamoeba TrikromfÀrgning (SAF-fixerad feces)
Entamoeba histolytica C & M
Giardia C & M fÀrskprov3, direkt immunfluorescens (feces)
Isospora C & M, Z-N (feces) UV-mikroskopi (feces)
Microsporidia förstÀrkt TrikromfÀrgning (feces)
Strongyloides isolering/anrikning av larver frÄn ofixerad fÀrsk feces, C & M antikroppspÄvisning
 • Dysenteri/kolit
Balantidium fÀrskprov C & M
Entamoeba histolytica fÀrskprov, PCR (etanolfixerad feces) C & M, antikroppspÄvisning
Schistosoma mansoni C & M antikroppspÄvisning, mikroskopi (rektalt slemhinneprov)
Trichuris trichiura C & M
 • Malabsorption
bandmask C & M, pÄvisning av masksegment PCR för artbestÀmning (masksegment)
Giardia C & M fÀrskprov, direkt immunfluorescens (feces)
Isospora C & M
Strongyloides C & M antikroppspÄvisning, isolering/anrikning av larver frÄn ofixerad fÀrsk feces
 • Megasyndrom
Trypanosoma cruzi antikroppspÄvisning
 • Obstruktion/tarmvred
Ascaris C & M
 • Diffusa bukbesvĂ€r
bandmask C & M, pÄvisning av masksegment
Blastocystis C & M
Dientamoeba TrikromfÀrgning (SAF-fixerad feces)
Echinococcus antikropspÄvisning
Fasciolopsis C & M
Giardia C & M
hakmask C & M
Hymenolepis nana C & M
Strongyloides C & M antikroppspÄvisning, isolering/anrikning av larver frÄn ofixerad, fÀrsk feces
 • Akuta/subakuta buksmĂ€rtor
Anisakis , Pseudoterranova identifikation av larver efter endoskopisk extraktion antikroppspÄvisning vid subakut bild
 • AnalklĂ„da
Enterobius (springmask) mikroskopi av perianalt tejpprov, identifiering av mask
Lever och gallvÀgar
 • GallvĂ€gsbesvĂ€r
Ascaris C & M
Clonorchis C & M
Cryptosporidium (immunsuppression) C & M, Z-N (feces, prov frÄn gallgÄngar)
Fasciola C & M antikroppspÄvisning
Opisthorchis C & M
 • Fokala förĂ€ndringar/hepatocellulĂ€ra skador
Capillaria hepatica histopatologi
Echinococcus granulosus, E. multilocularis antikroppspÄvisning mikroskopi (cystinnehÄll, E. granulosus)
Entamoeba histolytica (amöbaabscess) antikroppspÄvisning mikroskopi, PCR (abscessmaterial)
Fasciola antikroppspÄvisning
Schistosoma mansoni, S. haematobium, S. japonicum antikroppspÄvisning C & M, urinmikroskopi
Strongyloides antikroppspÄvisning
visceral larva migrans (Angiostrongylus, Ascaris, Capillaria, Gnathostoma, Toxocara) antikroppspÄvisning
 • Leverförstoring
Leishmania antikroppspÄvisning mikroskopi, odling, PCR (benmÀrg, EDTA-blod)
Plasmodium mikroskopi4 (EDTA-blod) antigenpÄvisning, antikroppspÄvisning, PCR (EDTA-blod)
Toxoplasma (kongenital eller immunsuppression) antikroppspÄvisning
Trypanosoma brucei subarter mikroskopi5(EDTA-blod) antikroppspÄvisning
Trypanosoma cruzi mikroskopi5(EDTA-blod) antikroppspÄvisning
Urogenitalsystem
 • Cystit/hydronefros
Schistosoma haematobium mikroskopi (urin) antikroppspÄvisning mikroskopi (skrap frÄn urinblÄsa)
 • Akut njursvikt
Plasmodium mikroskopi4 (EDTA blod) antikroppspÄvisning
 • Nefrotiskt syndrom
Plasmodium malariae mikroskopi4 (EDTA blod) PCR
 • Vulvovaginit
Enterobius (springmask) mikroskopi (perianalt tejpprov), identifiering av mask
Trichomonas vaginalis odling, mikroskopi (vaginalsekret)
 • Skrotalödem
filaria antikroppspÄvisning antigenpÄvisning (EDTA-blod, serum)
 • Vaginit, cervicit, salpingit, ofrivillig barnlöshet
Schistosoma haematobium, S. mansoni antikroppspÄvisning mikroskopi (urin), C & M
MjÀlte
 • MjĂ€ltförstoring
Leishmania antikroppspÄvisning mikroskopi, odling, PCR (EDTA-blod, biopsi)
Plasmodium mikroskopi4 (EDTA-blod) antikroppspÄvisning, antigenpÄvisning, PCR (EDTA-blod)
Schistosoma antikroppspÄvisning, C & M
Toxocara antikroppspÄvisning
Toxoplasma antikroppspÄvisning
Trypanosoma brucei subarter mikroskopi5(EDTA-blod, direktmikroskopi av lymfkörtelaspirat) antikroppspÄvisning
Trypanosoma cruzi mikroskopi5(EDTA-blod) antikroppspÄvisning
 • Fokala förĂ€ndringar/cystor
Echinococcus granulosus, E. multilocularis antikroppspÄvisning
Blod och benmÀrgspÄverkan
 • Anemi
Babesia mikroskopi4(EDTA-blod) antikroppspÄvisning
Diphyllobothrium C & M, identifiering av masksegment
hakmask C & M
Leishmania (visceral) mikroskopi av benmÀrg-/mjÀlteaspirat, antikroppspÄvisning odling, PCR (EDTA-blod, benmÀrgaspirat)
Plasmodium mikroskopi4(EDTA-blod) antigenpÄvisning, PCR (EDTA-blod)
 • Leukopeni/Trombocytopeni
Leishmania (visceral) mikroskopi av benmÀrg-/mjÀlteaspirat,antikroppspÄvisning odling, PCR (EDTA-blod, benmÀrgaspirat)
Plasmodium mikroskopi4(EDTA-blod) PCR (EDTA-blod), antigenpÄvisning, antikroppspÄvisning
HjÀrta
 • Myokardit/arytmi
Toxoplasma (immunsuppression) PCR, (EDTA-blod), antikroppspÄvisning
Trichinella spp. (trikiner) antikroppspÄvisning
Trypanosoma brucei rhodesiense mikroskopi5(EDTA-blod) antikroppspÄvisning
Trypanosoma cruzi mikroskopi5(EDTA-blod) antikroppspÄvisning
 • Pulmonell hypertension
Schistosoma mansoni, S.japonicum antikroppspÄvisning C & M
 • Megacardium/kardiomyopati
Trypanosoma cruzi antikroppspÄvisning
LuftvÀgar
 • Fokala skador
Dirofilaria antikroppspÄvisning
Echinococcus antikroppspÄvisning
Entamoeba histolytica antikroppspÄvisning PCR (abscessmaterial)
Paragonimus antikroppspÄvisning pÄvisning av Àgg (sputum)
 • Lunginfiltrat vid immunsuppresion
Cryptosporidium Z-N (sputum, BAL)
Microsporidia förstÀrkt TrikromfÀrgning (sputum, BAL)
Strongyloides mikroskopi (sputum, BAL), antikroppspÄvisning
Toxoplasma PCR (sputum, BAL) antikroppspÄvisning6
Lymfatiskt system
 • Kronisk lymfatisk skada
filaria (Wuchereria, Brugia) antikroppspÄvisning direktmikroskopi(EDTA-blod)
 • Lymfadenopati
Leishmania mikroskopi, odling, PCR (lymfkörtelaspirat) antikroppspÄvisning
Toxoplasma antikroppspÄvisning PCR (EDTA-blod, lymfkörtelaspirat)
Trypanosoma brucei subarter mikroskopi5 (EDTA-blod, lymfkörtelaspirat) antikroppspÄvisning, direkt mikroskopi (cerebrospinal vÀtska)
Centralt nervsystem
 • Encefalopati/encefalit/meningoencephalit/meningit
Acanthamoeba odling, PCR (cerebrospinal vÀtska, hjÀrnbiopsi) mikroskopi (cerebrospinal vÀtska, hjÀrnbiopsi)
Angiostrongylus antikroppspÄvisning
Balamuthia histologi (hjÀrnbiopsi) immunfÀrgning (hjÀrnbiopsi)
Gnathostoma antikroppspÄvisning
Naegleria direkt mikroskopi (cerebrospinal vÀtska) odling (cerebrospinal vÀtska, hjÀrnbiopsi)
Plasmodium mikroskopi4(EDTA-blod) antigenpÄvisning, PCR (EDTA-blod)
Toxoplasma (immunsuppression) PCR (cerebrospinal vÀtska) antikroppspÄvisning6
Trypanosoma brucei subarter direkt mikroskopi (cerebrospinal vÀtska), antikroppspÄvisning
 • Fokala skador
Angiostrongylus antikroppspÄvisning
cysticerkos antikroppspÄvisning
Echinococcus antikroppspÄvisning
Entamoeba histolytica antikroppspÄvisning
Gnathostoma antikroppspÄvisning
Microsporidia histologi, förstÀrkt TrikromfÀrgning, (hjÀrnbiopsi) PCR
migrerande nematoder (Toxocara , Loa loa) antikroppspÄvisning
migrerande trematoder/Àgg (Schistosoma , Paragonimus ) antikroppspÄvisning C & M, urinmikroskopi
Toxoplasma (immunsuppression) PCR (cerebrospinal vÀtska) antikroppspÄvisning6
Rörelseorgan
 • Muskler
cysticerkos antikroppspÄvisning
Trichinella antikroppspÄvisning
 • Ben, fokala/infiltrativa skador
Echinococcus granulosus, E. multilocularis antikroppspÄvisning, mikroskopi (cystaspirat)
Hud
 • SĂ„r
Acanthamoeba (immunsupprsssion) mikroskopi, odling ( hudbiopsi, skrap)
Leishmania mikroskopi, odling, PCR ( hudbiopsi, skrap)
fluglarver (myiasis) makroskopisk pÄvisning av larv
 • Akut inokulatiossĂ„r/chancre
T.brucei subarter mikroskopi av hudaspirat
T. cruzi mikroskopi av hudaspirat
 • Inflammation/svullnad/utslag/klĂ„da
Anisakis antikroppspÄvisning
filaria (Loa loa, Onchocerca, Mansonella streptocerca, M. perstans antikroppspÄvisning blodmikroskopi, skin snip
fluglarver (myiasis) makroskopisk pÄvisning av larv
löss makroskopisk pÄvisning
Schistosoma japonicum, S.mansoni antikroppspÄvisning
skabb mikroskopisk pÄvisning (hudskrap)
Toxocara antikroppspÄvisning
Trichobilharzia klinisk anamnes och epidemiologisk bakgrund
 • AnalklĂ„da
Enterobius (springmask) mikroskopi (perianalt tejpprov), identifiering av mask
 • Rörliga ömmande/icke ömmande knölar
cysticerkos antikroppspÄvisning
Dirofilaria histologi (biopsimaterial), identifikation av borttagen mask antikroppspÄvisning
Onchocerca mikroskopi (skin-snip) antikroppspÄvisning
 • Knölar/plack/infiltrerad hud
Leishmania mikroskopi, odling, PCR (hudbiopsi)
 • Kutan larva migrans/larva currens
Fasciola hepatica C & M, antikroppspÄvisning
Gnathostoma antikroppspÄvisning
djurspecifika hakmaskar klinisk bild
Schistosoma C & M, urinmikroskopi, antikroppspÄvisning
Strongyloides antikroppspÄvisning, C & M anrikning av larver(feces)
Ögon
 • Korioretinit/subkonjunkt.förĂ€ndring
Loa loa mikroskopi4 antikroppspÄvisning
Mansonella perstans mikroskopi4 antikroppspÄvisning
Toxocara antikroppspÄvisning
Toxoplasma PCR (glaskropp, kammarvÀtska) antikroppspÄvisning6
 • Fokala skador
cysticerkos antikroppspÄvisning
Onchocerca antikroppspÄvisning
 • Orbitala ödem
Gnathostoma antikroppspÄvisning
Loa loa antikroppspÄvisning
Trichinella antikroppspÄvisning
Trypanosoma cruzi mikroskopi5 (EDTA-blod) antikroppspÄvisning
 • Keratit
Acanthamoeba odling (hornhinneskrap, biopsi) mikroskopi (utstryk, imprint, hornhinneskrap)
Microsporidia förstÀrkt TrikromfÀrgning (hornhinneskrap) PCR


1 Mikroskopi efter formalin/etylacetat koncentrering av feces (obehandlat, SAF- eller formalin-fixerat fecesprov)

2 Modifierad Ziehl-Neelsen fÀrgning

3 Mikroskopi av nytaget ofixerat fecesprov

4 Mikroskopi av tjock droppe och utstryk

5 Mikroskopi av tjock droppe och utstryk samt direktpreparat

6 Inte specifik för den kliniska bilden; avsaknad av antikroppar utesluter dock oftast Toxoplasma-infektion

Faktagranskning

Följande personer har bidragit med kommentarer:

 • Ulf Törnebladh, inf. lĂ€kare, Enheten för Effekt och SĂ€kerhet, LĂ€kemedelsverket, Uppsala,
 • Jonas BlĂ€ckberg, inf. lĂ€kare, Lunds Universitetssjukhus,
 • Bo Claesson, inf. lĂ€kare, Infektionskliniken och Parasitlab, Bakt Lab Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg,

samtliga medlemmar i Svenska lÀkaresÀllskapets Referensgrupp för parasitologi,

och

 • Urban Hellgren, inf. lĂ€kare, Infektionskliniken, KS Huddinge, Stockholm