Prioner riskklasser

Hoppa till: navigering, sök
Prion Riskklass AnmÀrkning
Atypiska smittÀmnen förknippade med transmissibel spongiform encefalopati (TSE)
Creutzfeldt-Jakob sjukdom 3 (**) D
Variant av Creutzfeldt-Jakob sjukdom 3 (**) D
Bovin spongiform encefalopati (BSE) och övriga liknande TSE hos djur (i) 3 (**) D, Det finns inga belÀgg för infektion hos mÀnniska orsakad av andra animala TSE agens. Trots detta rekommenderas skyddsnivÄ 3, dÀr dock vissa skyddsÄtgÀrder pÄ skyddsnivÄ 3 enligt bilaga 3 C kan uteslutas efter tillstÄnd frÄn Arbetsmiljöverket. För laboratoriearbete rörande ett identifierat scrapie-agens, fÄr skyddsnivÄ 2 tillÀmpas utan tillstÄnd frÄn Arbetsmiljöverket.
Gerstmann-StrÀussler-Scheinker Syndrom 3 (**) D
Kuru 3 (**) D

(**) Normalt inte luftburen smitta. Vissa skyddsÄtgÀrder pÄ skyddsnivÄ 3 enligt Bilaga 3 C kan uteslutas efter tillstÄnd frÄn Arbetsmiljöverket.