Provtagning-blododling

Hoppa till: navigering, sök

Till innehÄllsförteckningen för Referensmetodik:Bakteriemi-diagnostikProvtagning

Förberedelse och desinfektion

Före provtagning mĂ€rks flaskorna med patientidentitet. Handskar anvĂ€nds vid provtagning för att minska smittrisken för personal. För desinfektion av hud och flaskmembran anvĂ€nds alkoholhaltigt desinfektionsmedel t ex 70 % etanol. Även handskarna spritdesinfekteras sĂ„ att huden inte kontamineras vid palpering. Normalt kan prov tas med spruta och spets, men vid hög risk för blodsmitta Ă€r vakuumprovtagning att rekommendera. Noggrann huddesinfektion med spritindrĂ€nkt tork tar bort den normala ytfloran men bakterier kan fortfarande finnas kvar inne i stratum corneum varför hudföroreningar inte helt kan elimineras.

ProvtagningsstÀlle

Blod till odling kan tas genom punktion av perifer ven eller artÀr, genom intravaskulÀr kateter eller frÄn benmÀrg. De flesta blododlingar tas genom venpunktion, vilket ocksÄ Àr att rekommendera. Det finns inga kliniska studier som sÀkert visar att det skulle vara bÀttre att anvÀnda artÀrblod för odling.

Prov genom kvarliggande intravaskulÀr kateter bör undvikas eftersom blodet lÀtt förorenas av bakterier som koloniserat katetern. Vissa patienter Àr dock svÄrstuckna och kateterprov kan dÀrför ej alltid undvikas. För att underlÀtta laboratoriets bedömning Àr det viktigt att information om provtagning genom inneliggande kateter lÀmnas pÄ remissen.

Vid vissa infektioner t ex tyfoidfeber efter första sjukdomsveckan, histoplasmos och brucellos kan odling frÄn benmÀrg vara indicerad om odlingen frÄn penfert blod varit negativ De aktuella organismerna överlever lÀnge i makrofager och benmÀrgen Àr rikare pÄ sÄdana Àn perifert blod. Lysering av mÀrgen har befunnits underlÀtta isoleringen ytterligare.

Odling frÄn benmÀrg kan Àven vara av vÀrde vid misstanke pÄ subakut endokardit.

Tidpunkt för blododling

Frossa och feber Àr symtom pÄ att mikroorganismerna invaderat blodbanan. Prov för odling skall tas sÄ fort som möjligt efter det att frysningen börjat. Den ideala tiden mellan enskilda provtagningstillfÀllen Àr dÀremot svÄr att faststÀlla. DÄ antibiotikaterapi mÄste sÀttas in snabbt kan proven tas med nÄgra minuters mellanrum varefter behandlingen inleds. Under pÄgÄende antibiotikabehandling bör prov tas nÀr blodkoncentrationen av drogen Àr som lÀgst.


Volym blod

Vid bakteriemi hos vuxna innehÄller blodet ofta ett mycket lÄgt antal bakterier. En majoritet av patienter har mindre Àn en bakterie per mL blod. Hos barn Àr dÀremot mÀngden bakterier per ml blod i medeltal betydligt högre. Blodvolymens betydelse för undersökningsresultatet framgÄr av fig 1.

Internationella rekommendationer anger att minst 20 - 30 mL blod bör tas per provtagningstillfÀlle, men att lÀgre volymer kan accepteras för barn. Referensgruppen delar detta synsÀtt och anger följande riktlinjer:

Vid odling frÄn vuxna rekommenderas minst 20 mL blod vid varje provtagningstillfÀlle (varje enskild punktion). 10 mL blod Àr en absolut minimimÀngd medan mer Àn 30 mL ökar utbytet obetydligt. Om man sÀrskilt misstÀnker mykobakterier tas dock 5 - 10 mL blod i speciella flaskor.

Vid odling frÄn neonatala barn kan man i praktiken endast fÄ nÄgon mL blod. Om blodvolymen blir sÄ liten att det finns praktiska svÄrigheter att dela upp den bör aerob flaska vÀljas.

Vid provtagning frÄn övriga barn Àr minst 5 mL efterstrÀvansvÀrt. Vid smÄ blodvolymer bör mÀngden anges pÄ remissen eftersom vissa blododlingssystem krÀver kompensation for den nÀringstillfbrsel som en större blodvolym normalt för med sig.

Antal blododlingar

Bakteriemier kan vara kontinuerliga, övergÄende eller intermittenta och möjligheten att pÄvisa en bakteriemi beror dÀrför pÄ en kombination av blodvolym och antal provtagningstillfÀllen. Upp repad provtagning (t ex frÄn tvÄ kubitalvener) gör dessutom att man lÀttare kan skilja kontaminanter frÄn kliniskt relevanta fynd.

Fynd av samma bakterieart vid tvÄ provtagningstillfÀllen i följd gör hudkontamination osannolik. Vid de flesta infektioner hos vuxna Àr det dÀrför tillrÀckligt med tvÄ provtagningstillfÀllen om vardera 20 mL blod.


Bakteriemifigur1.jpg