Provtagning och transport till laboratoriet (ögoninfektioner)

Hoppa till: navigering, sök

Till innehĂ„llsförteckningen för Referensmetodik:ÖgoninfektionerProvtagning och transport till laboratoriet (Ögoninfektioner)

(Se Àven sammanstÀllning av Provtagningsanvisningar i tabellform)

AllmÀnt

Vid lokalanestesi inför provtagning skall anestesimedel utan konserveringsmedel anvÀndas. Lokalbedövmng Àr sÀllan aktuell vid provtagning för konjunktivit, men vÀl vid keratit och eventuellt som tillskott till blockadanestesin vid endoftalmit.

Relevanta bakteriologiska odlingar skall sjÀlvklart tas innan antibiotikabehandling pÄbörjas, om inte behandlingen dÀrigenom fördröjs avsevÀrt. I de flesta fall Àr det en fördel om provmaterial kan transporteras till kliniskt mikrobiologiskt laboratorium och dÀr fördelas pÄ odlingsmedier. För konjunktivalodlingar dÀr prov tas pÄ bomullspinne som förvaras/transporteras i sÀrkilt transportstubstrat Àr detta inget problem. Aktuella bakterier klarar minst 24 timmar pÄ detta sÀtt, mest kÀnsliga för transporttid Àr gonokocker.

Vid endoftalmit bör material aspireras frÄn sÄvÀl frÀmre kammare som glaskropp. Förseglad spruta mÄste nÄ laboratoriet inom ett par timmar. Dessa patienter vÄrdas ofta vid regionsjukhus dÀr det finns laboratorieservice veckan runt och under stor del av dygnet varför transporttiden sÀllan Àr ett problem.

Vid keratit, dÀr bara smÄ mÀngder provmaterial kan erhÄllas, mÄste odlingsmedirna inokuleras direkt i samband med provtagningen. Det Àr dÀrför nödvÀndigt att agarplattor och buljonger finns att tillgÄ vid ögonkliniken och att alla ögonlÀkare Àr införstÄdda med sÄvÀl provtagningen som hur provsÀttningen skall ske VÀtska frÄn linsbehÄllaren, och gÀrna ocksÄ sjÀlva kontaktlinsen, skall skickas till odling vid kontaktlins-keratit! Enklast sker detta genom att hela kontaktlinsbehÄllaren med lins och vÀtska sÀnds in till laboratoriet.

Konjunktivit, blefarit, dakryocystit

Konjunktivalsekret frĂ„n nedre fornix uppfĂ„ngas med kolad bomullspinne. Bomullspinnen bör fuktas i steril koksaltlösning och sedan rullas över tarsala konjunktiva och fornix. Ett jĂ€mförande odlingsprov frĂ„n andra ögat, vare sig det Ă€r infekterat eller ej, Ă€r av vĂ€rde. Provtagningspinnen nedföres i ett rör med transportsubstrat (“Stuartrör”).

Provtagning för klamydia- och virusdiagnostik sker pÄ liknande sÀtt men med torr, sÀrskild provtagningspinne och sÀrskilda transportsubstrat. Provtagning för diagnostik av C. trachomatis ska ske före provtagning med kolad pinne, eftersom kolpartiklarna i provtagningspinnen kan störa diagnostiken. Vid virus- och klamydiafrÄgestÀllningar Àr det viktigt att gnugga provtagningspinnen mot slemhinnan för att fÄ med epitelceller.

Dakryocystit diagnostiseras genom provtagning frÄn mediala ögonvrÄn. Man kan pressa över tÄrsÀcken för att fÄ regurgitat. Vid abscessbildning kan man efterstrÀva aspirat. Substrat som ovan.

Vid bakteriell blefarit tas prov frÄn bÄda ögonens övre ögonlockskant med kolad bomullspinne doppad i steril koksaltlösning. Placeras i rör med transportsubstrat och skickas till laboratoriet som inkuberar provet pÄ hÀmatinagar-platta samtidigt tas konjunktivalodlingar frÄn bÄda ögonen.

Direktmikroskopi kan vara av vÀrde vid konjunktiviter, speciellt vid frÄgestÀllningen gonokocker. GramfÀrgning kan pÄvisa bakterier medan specialfÀrgningar anvÀnds för diagnostik av Chlamydia trachomatis och virus.

Stryk ut lite sekret pÄ ett sprittvÀttat, id-mÀrkt objektsglas och lÄt det lufttorka. Markera pÄ glaset i förvÀg var provmaterialet sÀtts, helst genom att rispa glaset med diamant. InsÀnds i detta skick till laboratoriet.

Keratit

Provtagning vid keratit skall göras av ögonlÀkare!

Ta först konjunktivalodling enligt ovan. Enbart konjunktivalodling har dock litet vÀrde vid diagnostik av bakteriella keratiter. Efter lokalanestesi skrapas korneahÀrden ren frÄn tÀckande fibrin och var med kolad bomullspinne. Detta material anvÀnds för att inokulera övre halvan av plattor med hÀmatinagar, blodagar och sabouraudagar. KeratithÀrden skrapas dÀrefter med kanylspets eller sterilt knivblad. Stryk ut pÄ nedre halvan av plattorna med flera korta stryk per platta. Flera skrap krÀvs för att inokulera alla plattor och 2 sprittvÀttade, förmÀrkta objektsglas. Knivbladet eller kanylen stoppas slutligen i ett rör med odlingsbuljong under stor försiktighet för att undvika kontamination. Om transport till laboratoriet inte kan ske omedelbart bör plattor och buljonger förvaras i termostatskÄp vid 37 °C eller i rumstemperatur. Alla plattor inkuberas minst 2 dygn, svampplattor 14 dygn (försegla plattorna för att förhindra uttorkning), och buljonger 10 dygn.

Kontaktlins och vÀtska frÄn linsbehÄllare skall undersökas vid alla kontaktlinskeratiter!

Vid misstanke om Acanthamoeba-keratit placeras skrap- eller biopsimaterialet i rör med Page’s saltlösning och skickas snarast till parasitologiskt laboratorium.

Endoftalmit

Provtagning vid endoftalmit skall göras av ögonlÀkare!

Ta först konjunktivalodling enligt ovan. Enbart konjunktivalodling har dock litet vÀrde vid diagnostik av endoftalmiter.

Man bör efterstrÀva att fÄ prov frÄn sÄvÀl frÀmre kammaren som glaskroppen. Material aspireras i sprutor som dÀrefter förseglas genom att kanylen sticks in i en steril gummipropp. Snabb transport till laboratoriet dÀr proverna skall kunna tas om hand samma dag! (Om detta inte Àr möjligt mÄste den provsÀttning som beskrivs nedan ske pÄ ögonkliniken.)

PÄ laboratoriet inokuleras material frÄn kammarvÀtska resp glaskropp pÄ hÀmatinagar, blodagar (aerob och anaerob), sabouraudagar och i CM-buljong. Plattor odlas minst 2 dygn, svampplattor 14 dygn (förseglade plattor), och buljonger 10 dygn. Preparat för direktmikroskopi erhÄlls genom att en droppe material fÄr torka pÄ sprittvÀttade glas. Förutom gramfÀrgning bör Àven metylenblÄfÀrgning eller fÀrgning med akridinorange göras.

Övriga ögoninfektioner

Kronisk infektion av canaliculi orsakad av Actinomyces israelii eller Propionibacterium propionicus har beskrivits. Material för anaerobodling kan ofta erhÄllas pÄ kolad bomullspinne. (Stryk Àven ut pÄ glas för direktmikroskopi). Skickas snarast till laboratoriet i sÀrskilt transportrör och inokuleras pÄ hÀmatinagarplatta, sabouraudagarplatta, blodagar-platta (till anaerob odling) samt odlingsbuljong.

ÖVRIG PROVTAGNING

Nasofarynxprov

  • Indikation: Varig konjunktivit i synnerhet hos barn. ÖgonpĂ„verkan sĂ„som orbital cellulit eller flegmone vid sinuit. Misstanke om klamydiakonjunktivit hos sĂ„vĂ€l spĂ€dbarn, Ă€ldre barn och vuxna.


  • Teknik och transport: En tunn icke kolad provtagningspinne förs lĂ€ngs nĂ€sbottnen till bakre svalgvĂ€ggen och roteras i ca 5 sek. Pinnen nedförs i transportsubstrat och förvaras i kylskĂ„p i avvaktan pĂ„ transport.

För C. trachomatis anvÀnds bomullsarmerad aluminiumpinne utan Ca-alginat som kan störa diagnostiken.

Blododling

  • Indikation: Endogen bakteriell endoftalmit och vid exogen endoftalmit med allmĂ€nsymtom.

Teknik och transport: Se Referensmetodik bakteriemidiagnostik. SBL, 1993.


Likvor

  • Indikation: Endogen endoftalmit med primĂ€rinfektion i CNS. Akut retinal nekros.

Teknik och transport: Huden desinficeras noggrant. LÄt 1- 5 mL likvor droppa direkt ner i ett sterilt plast- eller glasrör. Provet insÀnds snarast till laboratoriet. Vid dröjsmÄl förvaras provet vid 37 °C.

Serologisk diagnostik

Ögonprov2.jpgKonjunktivalprov, frÀmre kammarprov och glaskroppsprov

Ögonprov3.jpg