Rubbningar i normalfloran

Hoppa till: navigering, sök

Till innehÄllsförteckningen för Referensmetodik: Tarminfektioner, 2:a upplagan 2002


Rubbningar i mag-tarmkanalens normalflora

Den mest betydelsefulla orsaken till störningar i den normala mikrofloran Àr tillförsel av antibiotika. Mikrofloran kan pÄverkas genom en ofullstÀndig absorption av ett peroralt tillfört antibiotikum, utsöndring av ett antibiotikum i saliv eller galla, eller utsöndring via tarmmukosan.

Markanta förÀndringar i tarmfloran kan iakttas hos patienter som fÄr antibiotika som utsöndras i höga koncentrationer i tarmen via gallan. Exempel pÄ sÄdana antibiotika Àr klindamycin, nyare betalaktamantibiotika och cefalosporiner.

I de flesta fall Àr pÄverkan inte gynnsam för individen eftersom nedtryckning av normalflorebakterierna ofta medför övervÀxt av patogena bakterier som kan leda till sjukdomar som stomatit, diarré, kolit och septiska tillstÄnd. Antibiotika som pÄverkar den normala mikrofloran kan ocksÄ bidra till utveckling av antibiotikaresistenta bakterier.

Andra orsaker till störningar i mikrofloran Ă€r kirurgiska ingrepp i gastrointestinalkanalen, tumörsjukdomar, bestrĂ„lning m.m. Patienter som Ă€r immunsupprimerade – exempelvis efter organtransplantation, benmĂ€rgstransplantation eller cancerterapi, tycks drabbas sĂ€rskilt nĂ€r den anaeroba mikrofloran störs. Gramnegativa stavar av typ enterobakterier och pseudomonader kan dĂ„ vĂ€xa till och invadera blod och andra organ med svĂ„ra infektioner som följd. Toxinproducerande grampositiva bakterier sĂ„som stafylokocker och klostridier kan likasĂ„ orsaka infektioner hos dessa allvarligt sjuka patienter.


Bedömning av rubbad tarmflora

Vid bedömning av normalflora skall hÀnsyn tas till om normalt ej förekommande mikroorganismer pÄtrÀffas i den ekologiska nischen. Om sÄ Àr fallet bör dessa mikroorganismer anges i provsvaret.

Om kvantitativ odling av normalfloran utförs Àr förÀndringar pÄ 4 10log/mL eller gram att anse som signifikanta och bör anges i provsvaret. Om bedömning av normalfloran inte gjorts bör begreppet ordinÀr tarmflora inte förekomma.