Sarcocystis spp.

Hoppa till: navigering, sök

Huvudartikel, publicerad augusti 2011.


Till innehållsförteckning för Referensmetodik:Parasitologisk diagnostik


Sarcocystis spp.

Smittämne

Sarcocystis √§r en intracellul√§r koccidie-parasit. √Ėver 100 arter finns beskrivna hos tama och vilda djur inklusive primater. S. bovihominis (S. hominis) och S. suihomonis kan utvecklas i m√§nniskans tarm och orsaka sjukdom. Ben√§mningen S. lindemanni anv√§ndes tidigare som ett samlingsnamn f√∂r ett antal djur-specifika Sarcocystis-arter som av misstag kan etablera sig i v√§vnader hos m√§nniska, oftast i skelett- eller hj√§rtmuskulatur.

Livscykel

Sarcocystis har en livscykel som kräver både en definitiv värd och en mellanvärd. Människa kan fungera som definitiv värd för S. bovihominis (S. hominis) och S. suihomonis eller som mellanvärd till andra Sarcocystis-arter.

Mellanvärden smittas genom intag av oocystor eller sporocystor som utsöndrats i feces av den definitiva värden. Sporozoiter, som frigjorts från sporocystor i tarmen, invaderar endotelceller och sprids med blodet i kroppen. Parasiterna utvecklas till nästa stadium- bradyzoiter som delar sig asexuellt upprepade gånger och formar avlånga sarcocystor (vävnadscystor) i tvärstrimmig och glatt muskulatur samt i nervvävnad. Sarcocystorna måste mogna ca 2 månader innan de blir infektiösa för den definitiva värden.

Den definitiva värden smittas genom att parasiter från intagna sarcocystor invaderar celler i tunntarmen där sexuell förökning sker. Infektiösa oocystor utsöndras med feces och kan sprida infektionen.(Se livscykel i bildform: [1]).

Symtom och klinisk bild

Tarminfektioner

Sarcocystis-infektioner är ofta asymtomatiska. Milda symtom som magont, kräkningar, diarré och aptitminskning kan förekomma vid vissa fall av tarminfektioner. Eosinofili kan förekomma. Symtomen varar mellan 36 timmar och 4 veckor och går i de flesta fall över spontant.

Muskelinfektioner

Infektion i vävnader kan ge feber, muskelvärk, subkutana svullnader eller kardiomyopati. En svag inflammatorisk reaktion kan utvecklas runt levande sarcocystor. Döda sarcocystor kan orsaka inflammation med fibros, vasculit och infiltration av lymfocyter, eosinofiler och neutrofiler som följd. Eosinofili kan förekomma.

Epidemiologi

Parasiten √§r vanlig hos f√•glar, kr√§ldjur och d√§ggdjur. Sarcocystis-infektion hos m√§nniska rapporteras s√§llan och d√§rf√∂r saknas tillf√∂rlitliga epidemiologiska uppgifter om f√∂rekomst av humaninfektion. Vid tarminfektion √§r m√§nniska definitiv v√§rd till antingen S. bovihominis (S. hominis) eller S. suihomonis. Smitta sker genom intag av sarcocystor i r√•tt eller otillr√§ckligt kokt n√∂t- eller fl√§skk√∂tt. Parasiterna utvecklas sexuellt i m√§nniskans tarm och infekti√∂sa oocystor uts√∂ndras med feces. Oocystor fr√•n human feces kan infektera svin och n√∂tkreatur, men √§r inte infekti√∂sa f√∂r m√§nniska. De flesta humanfall med muskelinfektioner f√∂rekommer i Fj√§rran √Ėstern (Thailand, Malaysia, Kina, Indien). I de knappt 100 fallen med dokumenterad v√§vnadsinfektion √§r m√§nniska mellanv√§rd till √§nnu oidentifierade, m√∂jligen ap-specifika Sarcocystis-arter. Smitta sker troligen genom intag av vatten eller mat som √§r kontaminerad med oocystor fr√•n rovdjur.

Provtagning och transport

Provmaterial

  • Tarminfektion: feces
  • Muskelinfektion: muskelbiopsi

Provtagningsföreskrifter

Se provtagningsanvisningar

Förvaring/transport

Inga speciella krav

Laboratoriediagnostik

Allmänt

Diagnostik sker genom direkt påvisning av parasiter i feces eller vävnader.

Referensmetod - Tarminfektion

Mikroskopisk påvisning av oocystor/sporocystor efter koncentration av feces (metodbeskrivning PAR 01).

Avläsningskriterier

Det diagnostiska stadiet i feces √§r mogna oocystor som inneh√•ller 2 ovala sporocystor (9-16 ¬Ķm x 7,5-12 ¬Ķm). I varje sporocyst finns 4 sporozoiter och en ‚ÄĚrestkropp‚ÄĚ. Oocystv√§ggen √§r tunn och brister ofta varf√∂r fria sporocystor i feces √§r ett vanligt fynd.

Kvalitetssäkring

Externkvalitetssäkring saknas.

Svarsrutiner

Inga oocystor/sporocystor påvisade.

Oocystor/sporocystor av Sarcocystis spp. påvisade.

Referensmetod - Muskelinfektion

Muskelbiopsi: Denna analys utförs vid patologi-laboratorier. Paraffinsnitt kan färgas med olika histologiska metoder som Giemsa, hematoxylin/eosin eller PAS (Periodic Acid Schiff).

Avläsningskriterier

Sju morfologiska typer av sarcocystor hos m√§nniska √§r beskrivna. F√∂r detaljer se referens nedan (Beaver et al., 1979). Sarcocystor i skelettmuskel √§r 70-300 ¬Ķm i diameter, flera hundra ¬Ķm till ett par mm l√•nga, v√§lavgr√§nsade med en tv√§rstrimmig cystv√§gg av varierande tjocklek. Sarcocystor i hj√§rtmuskel √§r 25-70 ¬Ķm i diameter. Antal bradyzoiter inne i sarcocystor varierar och de kan vara olika stora: 1-3 ¬Ķm i diameter och 7-16 ¬Ķm l√•nga. Inga eller f√• inflammatoriska celler ses runt sarcocystor.

√Ėvriga diagnostiska metoder

  • Oocystor fr√•n feces autofluorescerar och kan ses med UV-ljus i fluorescensmikroskop (Lindquist et al., 2003)
  • Serologiska metoder (IF, WB) med antigen fr√•n odlade Sarcocystis-stadier finns beskrivna men anv√§nds endast i forskningssyfte och inom veterin√§rdiagnostik.
  • PCR och sekvensering av 18S rDNA fragment anv√§nds f√∂r identifiering av v√§vnadscystor hos olika djur. Dessa metoder √§r inte tillr√§ckligt utv√§rderade f√∂r humandiagnostik.

Laboratorierapportering

Infektion med Sarcocystis är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Litteraturhänvisningar

  • Arness MK, Brown JD, Dubey JP, Neafie RC, Granstrom DE. An outbreak of acute eosinophilic myositis attributed to human Sarcocystis parasitism. Am J Trop Med Hyg. 1999; 61(4): 548-553.
  • Beaver PC, Gadgil RK, Morera P. Sarcocystis in man: a review and report of five cases. Am. J Trop Med Hyg. 1979; 28(5):819-844.
  • Fayer R. Sarcocystis spp. in human infections. Clin Microbiol Rev. 2004; 17(4):894-902.
  • Lindquist HD, Bennett JW, Hester JD, Ware MW, Dubey JP, Everson WV. Autofluorescence of Toxoplasma gondii and related coccidian oocysts. J Parasitol. 2003; 89(4):865-7.