Skyddsaspekter

Hoppa till: navigering, sök

Till innehÄllsförteckningen för Referensmetodik:Bakteriemi-diagnostik


Förebyggande ÄtgÀrder mot personalsmitta

Handskar skall anvÀndas vid all blodprovstagning. Vid stark misstanke pÄ eller konstaterad smittsamhet via blod (t ex Brucella, Francisella tularensis, HIV, HBV, HCV eller virala hemorragiska febrar) anvÀnds skyddsrock samt visir eller annat ögonskydd vid provtagning.

Kanylavdragare eller motsvarande skall anvĂ€ndas för att minska risken för stickskador. Kanyler resp Vacutainer-nĂ„lar skall betraktas som stickande-skĂ€rande avfall. Efter provtagning bör flaskornas membraner och ev spill avtorkas med t ex 70 % etanol.

Vid misstanke om blodsmitta skall provtagningsflaskor, skyddsemballage och remiss mĂ€rkas med etikett “Blodsmitta”. Om provtagningsflaskorna inte förpackas enligt “Packa provet rĂ€tt” bör de skyddas med exempelvis en plastpĂ„se vid transport inom sjukhuset.

Vid all hantering av flaskorna inom laboratoriet anvÀnds handskar. Blododlingsflaskorna öppnas, efter eventuell tryckutjÀmning, pÄ sÄdant sÀtt att risk för stÀnk och inhalation minimeras genom att exempelvis box, huv eller visir anvÀnds. Kanylavdragare skall anvÀndas och avfallet betraktas som stickande/skÀrande.

Blododlingsflaskor med mikroorganismer betraktas som smittförande avfall och destrueras enligt anvisningar i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter.


Följande föreskrifter frÄn Arbetarskyddsstyrelsen och andra anvisningar Àr tillÀmpliga vid blododling

  • Skydd mot blodsmitta - AFS 1986:23
  • Biologiska Ă€mnen - AFS 1992:8
  • Riskavfall - AFS 1989:2
  • Smittfarligt arbete - AFS 1991:2
  • Metodbok för sjukvĂ„rdsarbete - Spri-rapport 240/1988
  • ÅtgĂ€rder vid tillbud i samband med blodsmittat prov - SBL-tryck 119: 1989
  • Packa provet rĂ€tt- FolkhĂ€lsomyndigheten