Smittskyddslagen-ÖLI

Hoppa till: navigering, sök

Till innehĂ„llsförteckningen för Referensmetodik: Övre luftvĂ€gsinfektioner (ÖLI)


Artikeln uppdaterad februari 2010


Smittskyddslag (2004:168)

I den smittskyddslag som trÀdde i kraft 2004 indelas anmÀlningspliktiga smittsamma sjukdomar i allmÀnfarliga och samhÀllsfarliga sjukdomar (samhÀllsfarliga Àr endast Smittkoppor och SARS) vilka samtliga Àr smittspÄrningspliktiga. Dessutom listas i Smittskyddsförordningen (2004:255) andra anmÀlningspliktiga sjukdomar utöver allmÀnfarliga sjukdomar, en del av dessa Àr ocksÄ smittspÄrningspliktiga. Följande Àr av intresse för avsnittet övre luftvÀgsinfektioner;


AllmÀnfarliga sjukdomar

  • AnmĂ€lan med full identitet till smittskyddslĂ€kare och FolkhĂ€lsomyndigheten:
  • KodanmĂ€lan (de 2 första och 4 sista siffrorna i personnumret) till smittskyddslĂ€karen och FolkhĂ€lsomyndigheten:

Den lÀkare som diagnostiserar sjukdomen - behandlande lÀkare - blir ocksÄ primÀrt smittskyddsansvarig.

För att underlÀtta den kliniska rapporteringen av sÄdana sjukdomar föreslÄs att laboratorierna förser sina svar med tex följande kommentar:

  • Infektionen skall enligt smittskyddslagen rapporteras till smittskyddslĂ€karen och FolkhĂ€lsomyndigheten.

Laboratorierapportering

Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae samt betahemolyserande streptokocker grupp A anmÀls vid invasiv infektion frÄn blod, likvor, ledvÀtska samt relevanta fynd frÄn obduktionsmaterial. Pneumokocker med nedsatt kÀnslighet för penicillin G och MRSA anmÀls oavsett isoleringslokal.

Rapportering skall ocksÄ göras av följande virus, relaterade till övre luftvÀgarna: morbilli-, parotit- och rubellavirus.

Frivillig rapportering gÀller fynd av influensa- och respiratory syncytial virus (RSV).

Behovet av lokala epidemiologiska undersökningar

En optimal laboratorierapportering bör förutom det allmÀnna epidemiologiska lÀget Äterspegla skiftningar i subtyper och resistensmönster för relevanta patogener. Endast pÄ sÄ sÀtt kan lÀkarkÄren snabbt informeras om förÀndringar som har betydelse för stÀllningslagande till vaccination och antibiotikaval.

Inom övre luftvÀgsomrÄdet bör dÀrför de lokala laboratorierna kontinuerligt eller periodvis undersöka och sammanstÀlla resistenslÀget för de viktigaste luftvÀgspatogenema. Man bör ocksÄ samla material som kan visa anhopning av vissa epidemiologiska subtyper, tex T-mönster för GAS.