Dubbla omdirigeringar

Hoppa till: navigering, sök

Det här är en lista över sidor som omdirigerar till andra omdirigeringssidor. Varje rad innehåller länkar till den första och andra omdirigeringssidan, samt till målet för den andra omdirigeringen. Målet för den andra omdirigeringen är ofta den "riktiga" sidan som den första omdirigeringen egentligen ska leda till. Överstrukna poster har åtgärdats.

Nedan visas upp till 50 resultat mellan nummer 1 och nummer 50.

Visa (föregående 50 | nästa 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. -Acantamoeba →‎ Acanthamoeba spp →‎ Acanthamoeba spp.
 2. Myndighetssamverkan vid utbrott av smitta →‎ Arbete pågår 2 →‎ Myndighetssamverkan kring utbrott av smitta
 3. Grupp A streptokocker, invasiv infektion →‎ Beta-hemolyserande grupp A streptokocker (Streptococcus pyogenes, GAS) (invasiv infektion) →‎ Beta-hemolyserande grupp A streptokocker (Streptococcus pyogenes, GAS, invasiv infektion)
 4. XLD-agar →‎ Bilaga 1. Bakteriologiska referenssubstrat →‎ Bilaga 1a. Bakteriologiska referenssubstrat
 5. Verifierande PCR enligt bilaga 1 →‎ Bilaga 1: Realtids-PCR för påvisande av plasmidburen AmpC (ESBLM) med LightCycler →‎ Bilaga 1: Realtids-PCR för påvisande av plasmidburen AmpC (ESBLM)
 6. C. trachomatis →‎ Chlamydia trachomatis →‎ Klamydia
 7. Chlamydophila psittaci →‎ Chlamydophila pneumoniae →‎ Chlamydophila pneumoniae/psittaci
 8. C. pneumoniae →‎ Chlamydophila pneumoniae →‎ Chlamydophila pneumoniae/psittaci
 9. Ornitos →‎ Chlamydophila psittaci →‎ Chlamydophila pneumoniae
 10. C. psittaci →‎ Chlamydophila psittaci →‎ Chlamydophila pneumoniae
 11. C. ulcerans →‎ Corynebacterium diphtheriae-ÖLI →‎ Corynebacterium diphtheriae/C. ulcerans
 12. Corynebacterium ulcerans →‎ Corynebacterium diphtheriae-ÖLI →‎ Corynebacterium diphtheriae/C. ulcerans
 13. Cryptosporidium →‎ Cryptosporidium spp →‎ Cryptosporidium spp.
 14. Kryptosporidier →‎ Cryptosporidium spp →‎ Cryptosporidium spp.
 15. Cryptosporidium parvum →‎ Cryptosporidium spp →‎ Cryptosporidium spp.
 16. Eikenella corrodens →‎ Diagnostik av vissa sällan förekommande gramnegativa stavar →‎ Diagnostik av vissa sällan förekommande krävande gramnegativa stavar
 17. Cardiobacterium hominis →‎ Diagnostik av vissa sällan förekommande gramnegativa stavar →‎ Diagnostik av vissa sällan förekommande krävande gramnegativa stavar
 18. Chromobacterium →‎ Diagnostik av vissa sällan förekommande gramnegativa stavar →‎ Diagnostik av vissa sällan förekommande krävande gramnegativa stavar
 19. Kingella kingae →‎ Diagnostik av vissa sällan förekommande gramnegativa stavar →‎ Diagnostik av vissa sällan förekommande krävande gramnegativa stavar
 20. EHEC, infektion med →‎ EHEC (STEC/VTEC)- infektion med enterohemorragisk E. coli →‎ EHEC (STEC/VTEC) inkl. HUS
 21. Epidemiologi-Klamydia →‎ Epidemiologi-Klamydia inklusive lymfogranuloma venereum →‎ Klamydia inklusive lymfogranuloma venereum-epidemiologi
 22. Epidemiologi-STI →‎ Epidemiologi-STI, översikt →‎ Smittskyddslagen om STI, översikt
 23. -Referensfunktioner, rapport från genomförd utredning →‎ Ett laboratorienätverk för smittskydd och mikrobiologi i Sverigeng →‎ Ett laboratorienätverk för smittskydd och mikrobiologi i Sverige
 24. Grupp B streptokocker →‎ Grupp B streptokocker (GBS) →‎ Streptococcus agalactiae (GBS)
 25. Grupp G streptokocker →‎ Grupp C streptokocker →‎ Grupp C och G streptokocker
 26. GCS →‎ Grupp C streptokocker →‎ Grupp C och G streptokocker
 27. Grupp G strteptokocker →‎ Grupp G streptokocker →‎ Grupp C streptokocker
 28. GGS →‎ Grupp G streptokocker →‎ Grupp C streptokocker
 29. Herpesviridae →‎ Herpesvirus →‎ Herpesvirus-ÖLI
 30. Provtagning och transport, infektioner i mag-tarmkanalen →‎ Infektioner i mag-tarmkanalen-provtagning och transport, →‎ Infektioner i mag-tarmkanalen-provtagning och transport
 31. Intestinala protozoer →‎ Intestinala protozoer (Tarmboken) →‎ Intestinala protozoer (Tarminfektioner)
 32. M. catharrhalis →‎ Moraxella catarrhalis →‎ Moraxella catarrhalis-ÖLI
 33. MRSA, infektion med →‎ MRSA (meticillinresistenta Staphylococcus aureus, gula stafylokocker) →‎ Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA)
 34. Gula böckernas status som referensmetodik/jämförelsemetodik →‎ Nätupplagans status som referensmetodik/jämförelsemetodik →‎ Metodernas status som referensmetodik/jämförelsemetodik
 35. Substrat för odlingsdiagnostik av Neisseria gonorrhoeae, Bilaga 1 →‎ Neisseria gonorrhoeae, substrat för odlingsdiagnostik av Neisseria gonorrhoeae, Bilaga 1 →‎ Neisseria gonorrhoeae, substrat för odlingsdiagnostik, Bilaga 1
 36. Infektioner i adnexa →‎ Ögats immunförsvar och infektioner →‎ Ögats infektioner och infektionsförsvar
 37. Vibrio cholerae non-O1 →‎ Övriga Vibrio, Plesiomonas och Aeromonas →‎ Plesiomonas och Aeromonas
 38. Vibrio fluvialis →‎ Övriga Vibrio, Plesiomonas och Aeromonas →‎ Plesiomonas och Aeromonas
 39. Aeromonas hydrophila →‎ Övriga Vibrio, Plesiomonas och Aeromonas →‎ Plesiomonas och Aeromonas
 40. Plesiomonas shigelloides →‎ Övriga Vibrio, Plesiomonas och Aeromonas →‎ Plesiomonas och Aeromonas
 41. Vibrio hollisae →‎ Övriga Vibrio, Plesiomonas och Aeromonas →‎ Plesiomonas och Aeromonas
 42. Vibrio furnissii →‎ Övriga Vibrio, Plesiomonas och Aeromonas →‎ Plesiomonas och Aeromonas
 43. Vibrio parahaemolyticus →‎ Övriga Vibrio, Plesiomonas och Aeromonas →‎ Plesiomonas och Aeromonas
 44. Parasitologisk lathund →‎ Parasitologisk lathund 1 →‎ Parasitologisk lathund 1: metod och material
 45. PAR 1 Cystor och maskägg, feces koncentration →‎ PAR 01 Cystor och maskägg, feces koncentration →‎ PAR 01 Cystor och maskägg, feceskoncentration
 46. Pest, referensfunktion SMI →‎ Pest, referensfunktion Folkhälsomyndigheten →‎ Pest, referensfunktion
 47. -Malaria →‎ Plasmodium species (Malaria) →‎ Plasmodium spp. (Malaria)
 48. Pneumokockinfektion, invasiv →‎ Pneumokockinfektion, invasiv (Streptococcus pneumoniae) →‎ Pneumokockinfektion (invasiv) (Streptococcus pneumoniae)
 49. SmiNet, allmän beskrivning av →‎ Preliminärt-SmiNet, allmän beskrivning av →‎ SmiNet, allmän beskrivning
 50. Referensmetodik:Laboratoriediagnostik av Smittskyddslagens sjukdomar →‎ Referensmetodik:Laboratoriediagnostik av Smittskyddslagens sjukdomar →‎ Referensmetodik:Laboratoriediagnostik av smittskyddslagens sjukdomar

Visa (föregående 50 | nästa 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)