Stafylokocker-minimikriterier vid speciesbestÀmning

(Omdirigerad frÄn Stafylokocker)
Hoppa till: navigering, sök

Artikeln Àr under bearbetning (mars 2012)


Till förgreningssidan Staphylococcus aureus

eller

Referensmetodik: Laboratoriemetoder


Identifiering av stafylokocker

Karakteristiskt koloniutseende. VÀxer bÄde i aerob och anaerob miljö. Grampositiva kocker i klasar, diplo- eller tetradstÀllning. Katalaspositiva.


SpeciesbestÀmning, minimikriterier

Staphylococcus aureus elementkod ATCC 12600

Typisk kolonimorfologi. Dnas-positiv eller positiv agglutinationstest (clumping faktor, protein A) eller rörkoagulas (med steril EDTA kaninplasma) avlÀst efter 4 tim. Enstaka S. aureus blir positiva i rörkoagulas först efter ytterligare 20 tim i rumstemperatur som Àr referensnivÄ och bör anvÀndas bl.a. vid tveksamhet samt vid misstanke om MRSA.

Anm. S. lugdunensis, S. saprophyticus och S. schleiferi kan ge positiv agglutinationstest, S. intermedius och S. hyicus som huvudsakligen förekommer hos djur kan ge positiv rörkoagulas efter 12 till 24 tim.

Hos CF-patienter kan smÄ kolonier av S. aureus förekomma, dvÀrgmutanter, p.g.a. den speciella biofilmsmiljön.


MRSAelementkod ATCC 12600 (QU 71320)

Komplett definition se falldefinitionen i Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA).

För metodbeskrivning se MRSA-screening enligt Halmstadmodellen.

Staphylococcus lugdunensis

Typiskt gulaktigt koloniutseende pÄ blodagar. Ofta karakteristisk lukt. Dnas ger en karakteristiskt liten diffus uppklarning. Ornitindekarboxylaspositiv.

Anm. Kan uppvisa positiv agglutinationstest för S. aureus. Rörkoagulas-negativ.

Staphylococcus intermedius

Dnas-positiv. Koagulaspositiv. Positiv för pyrrolydonylarylamidas (PYR). Till skillnad frÄn S. aureus Àr S. intermedius VP-negativ. Intressant vid djurbett (se ocksÄ tabell 8).

GruppbestÀmning

Koagulasnegativa stafylokocker (KNS)

Dnas-negativ. Innefattar ett flertal arter sÄsom Staphylococcus capitis, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus warnerii, Micrococcus species.

Tabell 8. Sammanfattande tabell för speciesbestÀmning av stafylokocker

Bakterie Koagulas Dnas Clumping faktor Ornitin- dekarboxylas PYR Acetoin-produktion (VP) Hemolys pÄ blodagar
Staphylococcus aureus + + + - - + +
Staphylococcus lugdunensis - +/- +/- + + + +
Staphylococcus intermedius-komplexet^1 + + +/- - + +/- -/+
Staphylococcus lutrae^2 + +/- - ?  ? - +
Staphylococcus schleiferi subsp coagulans^2 + + - ? ? + +
Staphylococcus hyicus^2 -/+ + - - - - -
Staphylococcus epidermidis - - - -/+ - + -
  • ^1 Staphylococcus intermedius-komplexet Ă€r en beteckning pĂ„ en grupp om tre arter (S. intermedius, S. pseudintermedius och S. delphini, klustrerna A och B). Arterna Ă€r svĂ„ra att differentiera frĂ„n varandra och fenotypisk referensmetod för detta kan i dagslĂ€get inte anges. Infektioner med dessa species förekommer bland djur, bland annat hĂ€star, hundar, katter och fĂ„glar. Infektioner hos mĂ€nniska Ă€r ovanliga.
  • ^2 Bakterier huvudsakligen av veterinĂ€rmedicinskt intresse