Staphylococcus aureus-ÖLI

Hoppa till: navigering, sök

Till innehĂ„llsförteckningen för Referensmetodik: Övre luftvĂ€gsinfektioner (ÖLI)


Till förgreningssidan Staphylococcus aureus för fler artiklar om bakterienStaphylococcus aureus

SmittÀmnet

S. aureusÀr av underordnad betydelse vid övre luftvÀgsinfektioner, Àven om de förekommer vid otit respektive sinuit. S. aureus har större betydelse för infektioner i nedre IuftvÀgarna (nosokomial pneumoni, infektioner hos patienter med cystisk fibros). Isolering av S. aureus frÄn övre luftvÀgarna kan ingÄ som ett led i smittspÄrning, se "Vestibulum nasi-provtagning och odling".

Odlingsdiagnostik

Provtagning och transport

Pinnprov i SIFF transportmedium. (Se avsnitt Vestibulum nasi-provtagning och odling).

Remissuppgifter: Om fynd av S. aureus skall bedömas vara av kliniskt eller epidemiologiskt intresse, mÄste remissen vara vÀgledande. Förekomst av stafylokocker i ett prov frÄn övre luftvÀgarna kommer i annat fall att bedömas som normal luftvÀgsflora.

PrimÀrisolering

Icke-selektivt odlingssubstrat: Enkelskiktad hĂ€stblodagar (ÖLI-bilaga 4).

Selektivt odlingssubstrat: Fenol-mannitagar.

Utodling och inkubering: S. aureus vÀxer bra pÄ vanliga medier sÄsom blodagar och hematinagar. För prov frÄn övre luftvÀgarna krÀvs i allmÀnhet inte specialmedier. Stafylokocker vÀxer lÄngsammare pÄ sÄdana medier. S. aureus vÀxer inte pÄ specialmedier för streptokocker.

Inkubering i luft, 37°C. AvlÀsning efter 24 och 48 timmar.

AvlÀsning, identifiering

Presumtiv diagnos: S. aureus vÀxer med 1-3 min stora, gulaktiga kolonier, ofta med betahemolys pÄ blodagar. Vid mikroskopi ses grampositiva runda kocker, enstaka, i par eller hopar.

Katalaspositiv. Presumtiv verifiering vid rutinscreening kan göras med kommersiellt agglutinationstest eller DNAs-test. Ett flertal koagulasnegativa stafylokockarter kan ge svagt positivt DNAs-test, vissa, t ex S. intermedius och S. hyicus, kan vara tydligt positiva.

Slutlig verifiering: Koagulastest Àr referensmetod, koagulaspositiv.

De djurpatogena arterna S. intermedius, S. hyicus och S. chromsogenes Àr liksom S. aureus koagulaspositiva.

Indikationer för resistensbestÀmning

Resistensprövning mot isoxazolylpenicillin bör utföras nÀr fyndet har klinisk relevans. Stammar, som Àr resistenta mot isoxazolylpenicillin, mÄste ocksÄ betraktas som resistenta för andra betalaktamantibiotika sÄsom cefalosporiner och imipenem.

Svarsrutiner

Verifierade isolat besvaras som S. aureus.

Epidemiologisk typning

DNA-baserad typning (PFGE eller spa-typning) kan anvÀndas vid epidemiologisk utredning.

Referensstammar

  • För typing
    • Staphylococcus aureus; CCUG 1800 (ATCC 12600).
  • För resistensbestĂ€mning
    • Staphylococcus aureus; CCUG 15915 (ATCC 29213).

Laboratorierapportering

S. aureus rapporteras ej.