Staphylococcus aureus-NLI

Hoppa till: navigering, sök

Till innehÄllsförteckningen för Referensmetodik: Nedre luftvÀgsinfektioner, 2:a upplagan 2005


Staphylococcus aureus

SmittÀmnen

Staphylococcus aureus Ă€r en fakultativt anaerob grampositiv kock som förekommer i klasar, tetrader eller nĂ„gon gĂ„ng i diplostĂ€llning. Inom genus Staphylococcus Ă€r det endast Staphylococcus aureus som associeras med infektioner i nedre luftvĂ€garna. Bakterien Ă€r robust med hög överlevnadsförmĂ„ga. Förklaringen finns i cellvĂ€ggens uppbyggnad. Peptidoglykan utgör 50 %. Den bestĂ„r av en polysackarid polymer med alternerande enheter av N-acetylmuraminsyra och N-acetylglukosamin som hos Staphylococcus aureus korsbinds pĂ„ ett unikt sĂ€tt via en pentaglycinbrygga. En annan viktig komponent Ă€r teikonsyra (40 %).

Patogenes och patofysiologi

Till peptidoglykan finns kopplat viktiga adhesiner sĂ„som clumping factor, fibronektin- och kollagenbindande proteiner. Protein A binder till Fc-terminalen pĂ„ IgG-antikroppar med undantag för subklass IgG3. En kapsel bestĂ„ende av ett polysackaridlager finns representerat hos mĂ„nga isolat. Staphylococcus aureus Ă€r utrustad med ett rikt batteri av enzymer, bl.a. katalas, koagulas, hyaluronidas, betalaktamas, lipaser och nukleas samt toxiner (α, ÎČ, Îł, ÎŽ resp. leukocidin) med destabiliserande effekter pĂ„ membraner hos animala celler. Förekomst av en specifik gen hos Staphylococcus aureus som kodar för Panton-Valentine leukocidin (PVL-toxin) har rapporterats vara kopplad till aggressiva nekrotiserande pneumonier framför allt i efterförloppet till influensa hos tidigare friska barn och ungdomar. Genen hittas Ă€ven hos stammar frĂ„n hud- och mjukdelsinfektioner samt osteomyelit. Ofta Ă€r det frĂ„ga om MRSA dock inte hos de svenska fall som finns beskrivna.

Flera toxiner har sÄ kallat superantigenstatus, d.v.s. kan pÄverka T-lymfocyter och monocyter till att frigöra Il-1, TNF-α och interferon-γ med de Ätföljande snabba och massiva systemeffekter som ses vid svÄr sepsis. Toxic Shock Syndrome orsakas av TSST-1, vilket ocksÄ kan ge upphov till svÄr matförgiftning (vÀrmestabilt enterotoxin). VÀrmestabila och vÀrmelabila epidermolytiska toxiner, s.k. exfoliatiner, kan ge upphov till Staphylococcal Scalded Skin Syndrome hos smÄ barn.

Hela genomet Àr kartlagt men Ànnu saknas mycket kunskap om regleringen av virulensgener liksom interaktionen vÀrd - mikroorganism.

Symtom och klinisk bild

Vid cystisk fibros förekommer Staphylococcus aureus tidigt i förloppet som infektiöst agens, för att sedan bli mer ovanligt till förmĂ„n för gramnegativa stavbakterier. Vid samhĂ€llsförvĂ€rvad pneumoni Ă€r Staphylococcus aureus ovanlig (1-4 %), och ses framför allt hos ungdomar i efterförloppet till influensa A. Motsvarande siffra för nosokomiala pneumonier Ă€r 10 %. SpridningsvĂ€garna Ă€r aspiration eller hematogent. Vid aspirationspneumoni saknas typiska kliniska ledtrĂ„dar för S. aureus etiologi, men snabb kavitering och misslyckad effekt av penicillin bör leda misstankarna Ă„t detta hĂ„ll. Hos barn ses högfebrilitet med icke-produktiv hosta och det utvecklas tidigt tunnvĂ€ggiga abscesser, pneumatocele. Vid hematogent nedslag finns ofta ett fokus pĂ„ vensidan varifrĂ„n infekterat trombotiskt material deponeras i lungparenkymet.

Trikuspidalisendokardit kan ocksÄ vara orsak. Högriskgrupper Àr intravenösa missbrukare, dialyspatienter och lÄngvarig intravenös kateter. Pleuraempyem och lungabscess orsakas relativt ofta av Staphylococcus aureus, framför allt hos barn.

Provtagning och transport

Se respektive provlokal.

Laboratoriediagnostik

Referensmetodik

 • Referenssubstrat
  • Blodagar.

Isolering

Prov frÄn sputum, blododling, BAL, skyddad borste eller pleurapunktat samt ev transthorakal aspiration. Odling sker i aerob miljö pÄ blodagar samt vid frÄgestÀllning MRSA Àven pÄ MAMSA-buljong. Se MRSA-screening enligt Halmstadmodellen.

Inkuberas i luft 36 °C. AvlÀses efter 1 och 2 dygn.

Identifiering och minimikriterier

Se Laboratoriemetodik-diagnostiska minimikriterier.

Alternativa diagnostiska metoder

Serologi

Stafylokock-ELISA för bestÀmning av antikroppar mot teikonsyra och alfa-toxin kan vara av vÀrde i vissa fall.

ResistensbestÀmning

och

Epidemiologisk typning

Typning av alla MRSA-isolat sker pÄ FolkhÀlsomyndigheten. Typning sker med molekylÀrbiologiska metoder bl. a. PFGE (pulsfÀltgelelektrofores).

Kvalitetskontroll

 • Referensstammar:
  • Staphylococcus aureus ATCC 12600
  • Staphylococcus aureus ATCC 29213 (meticillinkĂ€nslig stam)
  • Staphylococcus aureus CCUG 35601 (meticillinresistent stam)


 • Kontroll för Dnas test, agglutinationstest eller rörkoagulas
  • Positiv: Staphylococcus aureus ATCC 12600.
  • Negativ: Staphylococcus epidermidis ATCC 14990.
  • Kontroll för PCR-analys MRSA:
  • Positiv: Staphylococcus aureus CCUG 35601.
  • Negativ: Staphylococcus aureus ATCC 29213.

Svarsrutin

Stammar som uppfyller minimikriterierna utsvaras: VĂ€xt av Staphylococcus aureus. VĂ€xt av meticillinresistent Staphylococcus aureus.

Laboratorierapportering

MRSA Àr anmÀlningspliktig med klassning som allmÀnfarlig.

REFERENSER

 • Godfrey ME, Smith IM. 1958. Hospital hazards of staphylococcal sepsis. JAMA 166: 1197.
 • Kuroda M, Ohta T, Uchiyama I et al. 2001. Whole genome sequencing of methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Lancet 357: 1225-40.
 • Gillet Y, Issartel B, Vanhems P et al. 2002. Association between Staphylococcus aureus strains carrying gene for Panton-Valentine leukocidin and highly lethal necrotising pneumonia in young immunocompetent patients. Lancet 359: 753-9.
 • Yarwood JM, Schlievert PM. 2003. Quorum sensing in Staphylococcus infections. J Clin Invest. 112: 1620-5.
 • 39th Annual Meeting of the Infectious Society of America. 2001. San Fransisco paper n.o. 183: MRSA detection in patients in less than 24 h with a Light Cycler (Roche) real-time PCR-based method. Nilsson, P, & Ripa, T.