Stenotrophomonas maltophilia

Hoppa till: navigering, sök

Huvudartikel


Till innehÄllsförteckningen för Referensmetodik: Nedre luftvÀgsinfektioner, 2:a upplagan 2005


Stenotrophomonas maltophilia

SmittÀmnen

Genus Stenotrophomonas bestÄr av tvÄ arter S. maltophilia (tidigare Pseudomonas, Xantomonas, maltophilia) och S. africana. Den senare har isolerats bara vid enstaka tillfÀllen och beskrivs ej mer i denna bok. Bakterierna klassificeras som nonfermentativa gramnegativa stavar och Àr aeroba, katalaspositiva och oxidasnegativa. VÀxer pÄ MacConkey-agar.

S. maltophilia trivs liksom P. aeruginosa i vÄta miljöer, t.ex. intravenösa nÀringsberedningar och detta tillsammans med uttalad antibiotikaresistens utgör orsakerna till att den kommit att bli ett vÀxande problem, sÀrskilt pÄ IVA.

Bakterierna har förmÄga att kolonisera sjukhusvÄrdade patienter, i synnerhet sÄdana som ventileras mekaniskt, stÄr pÄ bredspektrumantibiotika, har kemoterapi, CVK eller neutropeni. De orsakar ett flertal infektionstyper med betydande mortalitet. Hit hör bakteriemi, meningit, UVI, endokardit, peritonit hos dialyspatienter, endoftalmit (infektion i ögats frÀmre kammare och glaskropp) och hud- och mjukdelsinfektioner. Ektyma gangrenosum (avgrÀnsade nekrotiserande sÄr i huden med angrÀnsande purpurröd hud) ses ofta vid S. maltophilia-sepsis. Pneumoni orsakad av dessa bakterier Àr relativt ovanlig.

Patogenes och patofysiologi

Det Ă€r praktiskt taget endast personer med immunsuppression eller frĂ€mmande kropp som exempelvis trakealtub som drabbas av infektioner med denna bakterie. Även patienter som stĂ„r pĂ„ bredspektrumantibiotika kan drabbas. Inga specifika virulensmekanismer Ă€r kĂ€nda. Fynd av S. maltophilia i luftvĂ€gssekret, oftast som del i en polymikrobiell flora, Ă€r vanlig pĂ„ IVA.

Symtom och klinisk bild

S. maltophilia anses inte ha samma potential att framkalla sjukdom hos individer koloniserade i luftvĂ€garna som t.ex. P. aeruginosa eller B. cepacia. Fynd av bakterien i luftvĂ€gssekret Ă€r dĂ€rför oftast inte tecken pĂ„ infektion. Detta gĂ€ller ocksĂ„ koloniserade CF-patienter. Emellertid har det pĂ„ senare tid uppmĂ€rksammats att CF-patienter koloniserade med S. maltophilia successivt fĂ„r försĂ€mrad lungfunktion. Hos mekaniskt ventilerade patienter kan den ge upphov till pneumoni och bakteriemi. Den förekommer ocksĂ„ i blandinfektioner i lungorna, sĂ€rskilt tillsammans med S. aureus. Mortaliteten hos IVA-patienter som koloniserats med S. maltophilia i luftvĂ€garna Ă€r 40-50 %. Den högre siffran gĂ€ller patienter med APACHE II-score, och skiljer ut dessa individer som infekterade snarare Ă€n koloniserade.


Provtagning och transport

LÀmpligt provmaterial för pÄvisande av S. maltophilia Àr sputum eller prov taget via bronkoskop (BAL, skyddad borste). Transport sker enligt principer som beskrivs för respektive provtyp i denna bok.

Laboratoriediagnostik

AllmÀnt

Signifikansen av fynd av S. maltophilia i luftvÀgssekret Àr inte alltid lÀtt att bedöma. Fynd bör dock bedömas som relevanta nÀr de föreligger i luftvÀgarna hos patienter med immunsuppression, mekanisk ventilation eller cystisk fibros. DirektpÄvisning av S. maltophilia i provmaterial har utförts med olika PCR-metoder, men kommersiella kit finns inte tillgÀngliga. Odling utförs enligt principer för respektive provtyp.

Referensmetodik

Identifiering av S. maltophilia genom odling Àr referensmetod.

Referenssubstrat

VÀxer pÄ de för provtyperna angivna substraten.

Isolering

Aerob odling i 36 °C . Bakterierna krĂ€ver som regel tvĂ„ dygn att utveckla typiskt utseende. Typiska kolonier Ă€r pĂ„ hĂ€stblodagar rĂ„a, ofta ”lavendelgröna” med ammoniakdoft.

Identifiering och minimikriterier

Se Laboratoriemetodik – diagnostiska minimikriterier.

Alternativa diagnostiska metoder

Finns ej utvecklade.

ResistensbestÀmning och resistensutveckling

S. maltophilia producerar olika typer av betalaktamaser vilket gör den resistent mot bland annat imipenem och meropenem. Resistens mot kinoloner och aminoglykosider Àr vanlig och medieras av mutationer i membranproteiner. Trim/sulfa Àr bÀsta behandlingsalternativ, men kombinationer av detta medel och piperacillin-tazobaktam kan anvÀndas vid svÄra infektioner.

Epidemiologisk typning

PFGE kan anvÀndas för epidemiologisk typning vid kartlÀggning av misstÀnkt spridning inom vÄrdavdelning.

Kvalitetskontroll

  • Referensstam
    • Stenotrophomonas maltophilia ATCC 13637.

Svarsrutiner

Enligt gÀngse rutiner för respektive provtyp.

Laboratorierapportering

S. maltophilia Àr ej anmÀlningspliktig.

REFERENSER

  • Gilligan, P H et al. Burkholderia, Stenotrophomonas etc. In Manual of Clinical Microbiology, 8th edition. Chapter 48, Vol. 1; 729-748.
  • Deborah, H. et al. 1999. Comparison of isolation media for recovery of Burkholderia cepacia complex from respiratory secretions of patients with cystic fibrosis. J Clin Microbiol. 37: 1004-1007.
  • Ellis, M.E. 1998. Gram-negative bacillary pneumonia. In: Infectious diseases of the respiratory tract, 130-147. Ed. Michael Ellis. Cambridge University Press.