Svarsrutiner, bakteriologisk diagnostik

Hoppa till: navigering, sök

Till innehÄllsförteckningen för Referensmetodik: Bakteriologisk diagnostik av infektioner i hud, mjukdelar, skelett och inre organ


Svarsrutiner

Slutsvar

Laboratoriet ska lÀmna svar pÄ undersökningen skriftligt/elektroniskt.

 • Svarsrapporten ska innehĂ„lla:
  • Vilket laboratorium som utfört analysen.
  • SpĂ„rbara patientdata.
  • Remitterande klinik/lĂ€kare.
  • Provlokal.
  • Provspecifikation (t.ex. sĂ„r, pus).
  • Utförd analys, inkluderande metod (t.ex. odling, mikroskopi efter gramfĂ€rgning).
  • Resultat av undersökningen.
  • Ev. tolkningskommentar rörande fyndets relevans eller förbehĂ„ll relaterade till lĂ„ng transporttid etc.


PreliminÀrsvar

 • Telefonsvar bör lĂ€mnas vid verifierat eller stark misstĂ€nkt fynd av:
  • PrimĂ€rpatogener med hög prediktivitet.
  • Vid relevanta fynd frĂ„n normalt sterila kroppsvĂ€tskor eller
  • I övrigt efter medicinskt ansvarigs omdöme.

PreliminÀrsvar av annan typ Àr ocksÄ ofta av stort vÀrde för behandlande lÀkare. Rutiner för hantering av sÄdana preliminÀrsvar bör utarbetas vid laboratoriet.

 • Som exempel kan anges:
  • Delsvar avseende organismer som bedömts relevanta och som uppfyller specificerade minimikriterier, t.ex. fynd av S. aureus och dĂ€r endast resistensbestĂ€mning Ă„terstĂ„r.
  • Negativ odling efter 1 eller flera dygn och dĂ€r odlingen fortsĂ€tter.
  • I övrigt efter medicinskt ansvarigs omdöme.

I de fall givna minimikriterier ej Àr uppfyllda bör ÄterhÄllsamhet iakttas och slutligt stÀllningstagande alltid göras av medicinskt ansvarig. Svar som senare mÄste Äterkallas stÀrker i lÀngden inte förtroendet för laboratoriet.

REFERENSER

 • A guide to Specimen management in clinical microbiology. Second edition. J. Michael Miller. 1999. American Society for Microbiology. ISBN 1-55581-138-8.
 • Clinical Microbiological Procedures Handbook, Ed. Isenberg, ASM-Press 1992.
 • Cowan and Steel's Manual for the identification of medical bacteria, 3rd ed. Ed. Barrow, Feltham. Cambridge University Press. 1993.
 • Enterobacteriacae. Remisshandling Björn Osterman 1991.
 • IckejĂ€sande Gramnegativa stavar. Remisshandling Falsen E, Ursing J, Wretlind B. 1991.
 • Manual of clinical microbiology, 7th ed. Ed. Murray. ASM press 1999.
 • MMWR Recommendations & Reports, May 31, 1996; 45: 1-24.
 • Multiresistenta bakterier i svensk hĂ€lso- & sjukvĂ„rd - en nationell handlingsplan. www.srga.org/MRB/index.html
 • Referensmetodik för laboratoriediagnostik vid kliniskt bakteriologiska laboratorier, Infektionsdiagnostik, I 6 Sexuellt överförbara infektioner (STD) SMI-tryck nr 101-1994.
 • SOSFS 1989:1 ÅtgĂ€rder för att förhindra förvĂ€xlingar inom hĂ€lso- och sjukvĂ„rden.
 • SOSFS 1989:38 Blodgivning, blodtransfusion (ersĂ€tter 1984:27).