Treponematoser, icke veneriska-provtagning

Hoppa till: navigering, sök

Huvudartikel: Treponematoser, icke veneriska


Treponematoser, icke veneriska (endemisk syfilis, yaws, pinta)

Laboratoriediagnostiken baseras pÄ samma serologiska tester som beskrivs för syfilis, varför provtagningen Àr densamma. Liksom för syfilis kan mörkfÀltsmikroskopisk undersökning av sÄrsekret utföras (beskrivs ej i denna upplaga). Rutindiagnostik kan inte skilja aktuella agens frÄn varandra, vilket medför att den slutliga diagnosen Àr en sammanvÀgning av klinik och laboratorietester.