Trichomonas vaginalis-laboratoriediagnostik

Hoppa till: navigering, sök

Huvudartikel: Trichomonas vaginalis

För direktmikroskopi och substratrecept, se Bilaga 7


AllmĂ€nt Kliniska tecken Ă€r ofta diagnostiskt otillförlitliga. Detsamma gĂ€ller direktmikroskopi av vĂ„tpreparat som har endast mĂ„ttlig kĂ€nslighet. Odling av sekret frĂ„n vagina eller uretra hos mĂ€n Ă€r referensmetod för pĂ„visande av T. vaginalis. I odling av manligt uretrasekret kan parasiten diagnostiseras i ca 80 % av fallen. Resterande fall kan detekteras med odling av urinsediment, speciellt efter prostatamassage.

Referensmetod

Odling

Referenssubstrat

Flera olika odlingsmedier finns angivna i litteraturen. Diamonds medium modifierat enligt Fouts och Kraus med netilmicin istÀllet för streptomycin rekommenderas som referensmedium. Eftersom trikomonader vÀxer bÀst under anaeroba förhÄllanden rekommenderas tillsats av agar för att reducera O2-diffusion (recept, bilaga 7).

Isolering

Odlingsmediet rumstempereras före inokulering. Rören inkuberas vid 37 °C upp till 7 dagar. PÄ dag 2, 3, 6 och 7 tas en droppe av bottensedimentet till mikroskopi med samma teknik som för vÄtpreparat (bilaga 7).

Med Diamonds medium kan < 10 T. vaginalis-organismer/prov detekteras.

Observera att odlingen mÄste lÀsas av angivna dagar eftersom T. vaginalis kan dö snabbt och endast rörliga organismer kan pÄvisas vid mikroskopi.

Alternativa diagnostiska metoder

Nukleinsyrabaserade metoder

PCR detektion har visat hög specificitet och sensitivitet men utförs inte rutinmÀssigt i Sverige (1).

Serologi

Antikroppsdetektering har hittills endast utförts som forskning. Standardiserade metoder saknas liksom utvÀrdering av den kliniska betydelsen av undersökningen.

Antigendetektion

Metoderna, dĂ€ribland immunkromatografi, anvĂ€nds sĂ€llan. En immunkromatografisk test (OSOM TV Rapid Test, Genzyme Diagnostics) har visats ha en sensitivitet pĂ„ 83 % och specificitet pĂ„ 98,8 % jĂ€mfört med odling av vaginalsekret (2).

ResistensbestÀmning

RutinmÀssig resistensbestÀmning utförs inte i Sverige.

Epidemiologisk typning

Görs inte i Sverige

Kvalitetskontroll

Kontrollstammar saknas

Svarsrutiner

Odlingsresultatet besvaras med Trichomonas vaginalis pÄvisats/ej pÄvisats.

Rapportering

Trikomonasinfektion Àr inte anmÀlningspliktig enligt smittskyddslagen.

REFERENSER

  • 1. Radonjic I V et al. Diagnosis of Trichomonas vaginalis infection: The sensitivities and specificities of microscopy, culture and PCR assay. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2006; 126:116-120.
  • 2. Huppert, JS., Byron E., Batteiger P et al. Use of an Immunochromatographic Assay for Rapid Detection of Trichomonas vaginalis in Vaginal Specimens. J Clin Microbiol. 2005;43: 684–687.
  • 3. Mayta H et al. 18S Ribosomal DNA-Based PCR for Diagnosis of Trichomonas vaginalis. J Clin Microbiol. 2000; 38: 2683-26