UVI-provtagning-förvaring och transport

Hoppa till: navigering, sök

Till innehÄllsförteckningen för Referensmetodik: UrinvÀgsinfektioner/bakteriuri, 2:a upplagan 2000


Förvaring och transport

Omedelbart efter provtagning stÀlls provet i kylskÄp. Under transporten till laboratoriet bör provet ocksÄ förvaras i kyla. Kyltransportörer avsedda för detta ÀndamÄl finns pÄ marknaden. Prov som förvaras kylt bör omhÀndertagas och utodlas pÄ laboratoriet inom ett dygn efter provtagning. Prov bör aldrig förvaras i rumstemperatur lÀngre tid Àn 1 timme före utodling. Prov fÄr ej frysas.

SĂ€rskilda provtransportrör, preparerade med konserveringsmedel och avsedda för förvaring av urinprov i rumstemperatur, finns kommersiellt tillgĂ€ngliga för situationer dĂ€r tranporten till laboratoriet inte kan ske i kyla. Konserveringsmedlet utgörs vanligen av borsyra (slutkoncentration 1,8%), ibland ocksĂ„ andra stabiliserande tillsatser vilka möjliggör sĂ„vĂ€l mikrobiologiska som kemiska analyser. En relativt sparsam dokumentation och vissa pĂ„visade svagheter (Clarridge 1998), gör att sĂ„dana rör inte förbehĂ„llslöst kan rekommenderas. OförĂ€ndrade bakteriekoncentrationer har dock pĂ„visats i >90 % av kliniska prov förvarade upp till ett dygn i konserverande transportrör, vilket motsvarar förhĂ„llandet vid kylförvaring. Detta överensstĂ€mmer ocksĂ„ med preliminĂ€ra svenska erfarenheter (Eriksson och Thore). LĂ€ngre tids förvaring kan ge upphov till betydligt förĂ€ndrade bakteriekoncentrationer, vilket ocksĂ„ Ă€r fallet vid förvaring i borsyrepreparerade rör (Guenther och Washington, 1981). Toxisk effekt av konserveringsmedlet har noterats för vissa stammar av bland annat Pseudomonas, Alcaligenes och Enterobacter. Huruvida rören Ă€r anvĂ€ndbara för urinprov frĂ„n antibiotikabehandlade patienter utvĂ€rderas för nĂ€rvarande (Eriksson och Thore).

Konserverande transportrör kan med ovan beskrivna förbehÄll vara acceptabla alternativ för urinprov som ej kan kyltransporteras. I första hand rekommenderas dock att varje laboratorium granskar och vid behov modifierar aktuella transportkedjor pÄ sjukhusen och i den öppna vÄrden. I de fall konserverande transportrör anvÀnds mÄste följande beaktas:

Rören skall fyllas helt (7-10 mL urin) sÄ att rÀtt koncentration av borsyra erhÄlles.

Provet bör vara omhÀndertaget och utodlat pÄ laboratoriet inom ett dygn frÄn provtagningstillfÀllet.


REFERENSER

  • Clarridge JE, Johnson JR, Pezzio MT, Weissfeld AS (Cordinating ed.). Cumitech Laboratory diagnosis of urinary tract infections. 1998, Washington D.C.: America Society for Microbiology.
  • Eriksson I och Thore M. VĂ€sterĂ„s, 2000. Opublicerade observationer.
  • Guenther KL and Washington JA. Evaluation of the B-D urine culture kit. J Clin Microbiol. 1981;14:628-630.
  • Holliday, G., Strike, P. W., et al. Perineal cleansing and midstream urine specimens in ambulatory women. J Hosp Infect 1991;18(l):71-5.