Vaginal mikroflora och uretraflora

Hoppa till: navigering, sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Sexuellt överförbara infektioner (STI)

Se också: Anatomi


Vaginal mikroflora

Hos den nyf√∂dda flickan √§r vagina steril, men koloniseras inom n√•gra timmar med laktobaciller och med fakultativa bakterier fr√•n f√∂delsekanalen. Under den f√∂rsta levnadsm√•naden d√• det vaginala epitelet st√•r under inflytande av kvarvarande cirkulerande √∂strogen fr√•n modern f√•r den lilla flickan en vaginal flora som liknar den fertila kvinnans (1). √Ėstrogeneffekten f√∂rsvinner d√§refter och hos flickor f√∂re puberteten √§r vaginalt pH-v√§rde neutralt och inga laktobaciller kan odlas fram men finns kvar i sm√• m√§ngder. Floran utg√∂rs d√• huvudsakligen av koagulasnegativa stafylokocker, korynebakterier, alfastreptokocker och olika gramnegativa stavar. Anaerob vaginalflora hos denna √•ldersgrupp √§r otillr√§ckligt studerad. De vanligaste patologiska fynden √§r Haemophilus influenzae , pneumokocker och grupp A, C och G streptokocker. Dominans av Enterobacteriaceae, anaeroba gramnegativa bakterier eller j√§stsvamp tyder p√• st√∂rning i floran.

Hos friska kvinnor i fertil √•lder bildar laktobaciller en n√§stan kontinuerlig ‚ÄĚbiofilm‚ÄĚ i vagina. N√§rvaron av dessa organismer spelar en avg√∂rande roll i f√∂rsvaret mot andra potentiellt patogena mikroorganismer. Kolonisation med laktobaciller sammanfaller med √∂strogenberoende ackumulering av glykogen i det vaginala epitelet. Vid avst√∂tning av epitelceller fris√§tts glykogen som spj√§lkas till glukos. Vissa av mikroflorans laktobacillarter metaboliserar glykogen till mj√∂lksyra, medan andra endast kan metabolisera glukos till mj√∂lksyra. Vaginala laktobaciller bidrar p√• det s√§ttet till att etablera och bibeh√•lla ett pH-v√§rde som i flesta fall ligger mellan 3,8-4,0. Detta medf√∂r att vaginalfloran begr√§nsas till att omfatta mikroorganismer som trivs i denna sura milj√∂. Glykogeninneh√•llet i vaginalepitelet, m√§ngden laktobaciller, liksom det vaginala pH-v√§rdet varierar med √∂strogenniv√•erna under menstruationscykeln. M√•nga fakultativa laktobaciller producerar v√§teperoxid, H2O2, som √§r toxiskt f√∂r olika bakterier. Den baktericida effekten av H2O2 √∂kas dessutom av peroxidas, som finns naturligt i cervixsekret. Cervixsekretet utg√∂r en infektionsbarri√§r √§ven genom komponenter som komplementfaktorer, IgA, lysozym och laktoferrin, som kan binda och lysera bakterier och hindrar dem fr√•n att adherera till och penetrera epitelet. F√∂rutom mj√∂lksyra och H2O2, producerar laktobaciller andra antibakteriella substanser s√•som lactacin B. Vilka arter av laktobaciller som dominerar eller √§r essentiella p√• den vaginala slemhinnan f√∂r att uppr√§tth√•lla en effektiv f√∂rsvarsbarri√§r har p√• senare √•r klarnat. Tidigare nomenklatur har byggt p√• fenoklassifikation men v√§rderat med nyare genoklassifikation tycks de vanligaste arterna vara Lactobacillus crispatus, L. jensinii och L. gasseri (2, 3). D√§remot √§r det oklart om Lactobacillus iners √§r en del av den normala vaginalfloran eller om den restituerar vaginalfloran till en mer gynnsam milj√∂ efter bakteriell vaginos d√§r andra laktobacillarter kan ta √∂ver (4).

I den normalt laktobacilldominerade vaginalfloran kan även många andra fakultativa och anaeroba bakteriearter, liksom jästsvampar, ingå i små mängder. Bland fakultativa bakteriearter dominerar de grampositiva; vanliga isolat är koagulasnegativa stafylokocker, enterokocker, alfastreptokocker, grupp B streptokocker och arter tillhörande Enterobacteriaceae, främst Escherichia coli, men även Klebsiella- och Proteus-arter. Gardnerella vaginalis är vanligt förekommande. Mycoplasma hominis och Ureaplasma urealyticum kan ingå i vaginalfloran hos sexuellt aktiva friska kvinnor. Hos friska kvinnor i fertil ålder förekommer också obligat anaeroba arter vanligen i små mängder.

Sammansättningen av vaginalfloran varierar mellan individer och hos samma kvinna vid olika tider under menstruationscykeln. Fakultativa bakterier minskar något i antal före mens, medan antalet anaeroba organismer tycks vara mer konstant.

Efter menopausen ‚Äď med minskad √∂strogenproduktion ‚Äď minskar glykogeninneh√•llet i det vaginala epitelet med ett neutralt pH-v√§rde som resultat. Laktobacillerna minskar i antal och ers√§tts av en flora liknande den f√∂re puberteten. √Ąldre kvinnor med flytning har ofta en gramnegativ flora. Detta kan bidra till den h√∂ga frekvensen av urinv√§gsinfektioner hos kvinnor efter menopausen. √Ėstrogenbehandling kan √•terst√§lla en laktobacilldominerad vaginal flora.

Uretraflora

Det finns f√• studier avseende normal uretraflora. Endogen mikroflora i fr√§mre uretra √§r influerad av √•lder och till mindre del av k√∂n. Hos barn upp till 5 √•rs √•lder √§r E. coli, Klebsiella- och Enterobacter-arter liksom enterokocker vanliga isolat som kan f√∂rekomma i rikliga m√§ngder, men senare i livet f√∂rekommer dessa mer s√§llsynt och i sm√• m√§ngder. Ett anm√§rkningsv√§rt stort antal olika arter kan isoleras i sm√• m√§ngder fr√•n fr√§mre uretra hos vuxna individer av b√•da k√∂nen, exempelvis koagulasnegativa stafylokocker, enterokocker, apatogena Neisseria-arter, korynebakterier, alfastreptokocker, gramnegativa stavar (inkluderande Enterobacteriaceae), Mycoplasma-arter och j√§stsvampar. Av anaeroba organismer f√∂rekommer peptostreptokocker, olika gramnegativa stavar ‚Äď Prevotella- och Fusobacterium-arter, liksom bifidobakterier, laktobaciller, propionibakterier och Veillonella. Stora individuella skillnader f√∂religger.

REFERENSER

  • 1. Hammerschlag, M. R., S. Alpert, I. Rosner, P. Thurston, D. Semine, D. McComb, and W. M. McCormack. Microbiology of the vagina in children: normal and potentially pathogenic organisms. Pediatrics. 1978;62:57-62.
  • 2. Vasquez, A., T. Jakobsson, S. Ahrne, U. Forsum, and G. Molin. Vaginal lactobacillus flora of healthy Swedish women. J Clin Microbiol. 2002;40:2746-2749.
  • 3. Verhelst, R., H. Verstraelen, G. Claeys, G. Verschraegen, J. Delanghe, L. Van Simaey, C. De Ganck, M. Temmerman, and M. Vaneechoutte. Cloning of 16S rRNA genes amplified from normal and disturbed vaginal microflora suggests a strong association between Atopobium vaginae, Gardnerella vaginalis and bacterial vaginosis. BMC. Microbiol. 2004;4:16.
  • 4. Jakobsson, Tell (2008). Lactobacillus iners and the normal vaginal flora. Akademisk avhandling Link√∂pings universitet (2008-09-08)