Virus riskklasser

Hoppa till: navigering, sök

Denna tabell Àr lÀnkad frÄn artikeln OmhÀndertagande av kliniska prov samt framodlade mikroorganismer med sÀrskild hÀnsyn till förekomst av riskklass 3 och 4 patogener


Tabell: Virus, översikt riskklasser

Huvudgrupp Virustyp Riskklass AnmÀrkning
Adenoviridae 2
Arenaviridae
LCM-Lassafeberviruskomplex (den gamla vÀrldens arenavirus):
Lassafebervirus 4
Lymfocytiskt choriomeningitvirus (neurotropa stammar) 3
Lymfocytiskt choriomeningitvirus (andra stammar) 2
Mopeiavirus 2
Andra LCM-Lassafeberviruskomplex 2
Tacaribeviruskomplex (den nya vÀrldens arenavirus):
Guanaritovirus 4
Juninvirus 4
Sabiavirus 4
Machupovirus 4
Flexalvirus 3
Andra tacaribeviruskomplex 2
Astroviridae 2
Bunyaviridae
Bunyamweravirus 2
Oropouchevirus 3
California encephalitis virus 2
Germiston 2
Sin Nombre (tidigare Muerto Canyon) 3
Belgrad (Àven kÀnt som Dobrava) 3
Bhanja 2
Hantavirus:
Hantaan (Korean haemorrhagic fever) 3
Seoulvirus 3
Puumalavirus 2
Prospect Hill virus 2
Andra hantavirus 2
Nairovirus:
Crimean-Congo haemorrhagic fever 4
Hazaravirus 2
Phlebovirus:
Rift Valley fever 3 V
Sandfly fever 2
Toscanavirus 2
Andra kÀnt patogena bunyaviridae: 2
Caliciviridae
Norwalkvirus 2
andra Caliciviridae 2
Hepatit E-virus 3 (**)
Coronaviridae
SARS virus 3
andra coronaviridae 2
Filoviridae
Ebolavirus 4
Marburgvirus 4
Flaviviridae
Australia encephalitis (Murray Valley encephalitis) 3
Central European tick-borne encephalitis virus (TBE) 3 V, FĂ€stingburen encephalit (Tick Borne Encephalitis)
Absettarov 3
Hanzalova 3
Hypr 3
Kumlinge 3
Dengue virus typ 1-4 3
Hepatit C-virus 3 (**) D
Hepatit G-virus 3 (**) D
Japanese B encephalitis 3 V
Kyasanur Forest 3 V
Louping ill 3 (**)
Omsk 3 V
Powassan 3
Rocio 3
Russian spring-summer encephalitis (TBE) 3 V, FĂ€stingburen encephalit (Tick Borne Encephalitis)
St Louis encephalitis 3
Wesselsbronvirus 3 (**)
West Nile fever virus 3
Gulafebernvirus 3 V
Andra kÀnt patogena flavivirus 2
Hepadnaviridae
Hepatit B-virus 3 (**) V, D
Hepatit D-virus (Delta) 3 (**) V, D, Hepatit D-virus Àr patogent för arbetstagare bara vid samtidig eller sekundÀr infektion orsakad av hepatit B-virus. Vaccination mot hepatit B-virus kommer dÀrför att skydda arbetstagare,som inte redan pÄverkats av hepatit B-virus, mot hepatit D-virus (Delta)
Herpesviridae
Cytomegalovirus (CMV) 2
Epstein-Barrvirus (EBV) 2
Herpesvirus simiae (B virus) 3
Herpes simplex virus typ 1 och 2 2
Herpesvirus varicella-zoster 2
Human B-lymphotropic virus (HBLV-HHV6) 2
Humant herpesvirus 7 2
Humant herpesvirus 8 2 D
Orthomyxoviridae
Influensavirus typ A, B och C 2 V (bara för typerna A och B)
Tick-borne orthomyxoviridae:
Dhori och Thogoto virus 2
Papovaviridae
BK och JC virus 2 D
Humana papillomavirus 2 D
Paramyxoviridae
MĂ€sslingvirus 2 V
PĂ„ssjukevirus 2 V
Newcastle disease virus 2
Parainfluensa virus typ 1-4 2
Respiratory syncytial virus 2
Parvoviridae
Humant parvovirus (B 19) 2
Picornaviridae
Acute haemorrhagic conjunctivitis virus (AHC) 2
Coxsackievirus 2
Echovirus 2
Hepatit A-virus (humant enterovirus typ 72) 2 V
Poliovirus 2 V
Rhinovirus 2
Poxviridae
Buffalopox virus 2 TvÄ virus har identifierats: ett av buffalopox typ och det andra en variant av vaccinia virus.
Cowpox virus 2
Elephantpox virus 2 Variant av cowpox virus.
Milkers' node virus 2
Molluscum contagiosum virus 2
Monkeypox virus 3 V
Orf virus 2
Rabbitpox virus 2 Variant av vaccinia.
Vacciniavirus 2
Variola (major minor) virus 4 V
Whitepox virus ("Variola virus") 4 V
Yatapox virus (Tana & Yaba) 2
Reoviridae
Coltivirus 2
Humana rotavirus 2
Orbivirus 2
Reovirus 2
Retroviridae
Human immunodeficiency virus (HIV) 3 (**) D
Human T-cell lymphotropic virus (HTLV) typ 1 och 2 3 (**) D
Simian immunodificiency virus (SIV) 3 (**) För nÀrvarande finns det inte nÄgra bevis för sjukdom hos mÀnniskor som orsakats av de andra retrovirusen av ap-ursprung. Som sÀkerhetsÄtgÀrd rekommenderas dock skyddsnivÄ 3 för arbete med dessa.
Rhabdoviridae
Rabiesvirus 3 (**) V
Visicular stomatitis virus 2
Togaviridae
Alfavirus:
Eastern equine encephalomyelitis 3 V
Bebaru virus 2
Chikungunya virus 3 (**)
Everglades virus 3 (**)
Mayaro virus 3
Mucambo virus 3 (**)
Ndumu virus 3
O'nyong-nyong virus 2
Ross River virus 2
Semliki Forest virus 2
Sindbis virus 2
Tonate virus 3 (**)
Venezuelan equine encephalomyelitis 3 V
Western equine encephalomyelitis 3 V
Andra kÀnda alphavirus 2
Rubivirus (rubella) 2 V, R
Toroviridae 2
.
Oklassificerade virus:
Hepatitvirus som Ànnu inte identifierats 3 (**) D
Equine morbillivirus 4

(**) Normalt inte luftburen smitta. Vissa skyddsÄtgÀrder pÄ skyddsnivÄ 3 enligt Bilaga 3 C kan uteslutas efter tillstÄnd frÄn Arbetsmiljöverket.