Översikt fasta substrat för bakteriologiska odlingar

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den utskrivbara versionen stöds inte längre och kanske innehåller renderingsfel. Uppdatera din webbläsares bokmärken och använd standardutskriftsfunktionen istället.

Till Huvudsidan


Artikeln publicerad december 2011. Innehållet är preliminärt i avvaktan på konsensusbeslut.


Inledning

I denna artikel listas översiktligt i tabellform de i serien rekommenderade fasta referenssubstraten i första hand avsedda för primärisolering av målbakterier vid olika typer av odlingar. I tabellen finns också olika referensstammar listade, som rekommenderas att användas för lotjämförelser vid upphandling. Vid den fortlöpande tillverkningen kan ett mindre urval av dessa (motsvarande) användas.

Tabell 1: Fasta bassubstrat som betraktas som referenssubstrat

Fasta bassubstrat Användningsområden Rekommenderade referensstammar för substrattestning
Species CCUG-nummer
CLED-agar* Urin*, NLI, Hud, mjukdelar, skelett, inre organ,
Referenssubstrat vid upphandling fecessubstrat
E. coli
E. faecalis
Proteus mirabilis
S. Typhimurium
S. aureus
För substrattestning av fecessubstrat se artikel i fecesboken
17620
9997
33773
31969
17621

Blod-agar
(häst-, får-eller humanblod)
Urin, NLI, ÖLI, CNS
Hud, mjukdelar, skelett och inre organ
E. coli
S. aureus
S. pneumoniae
S. pyogenes
Arcanobacterium haemolyticum
17620
17621, 1800, 15915
33774, 28588, 33638
33061, 4207
33552
Anaerob blod-agar Urin (jämförelsenivå 3), NLI
Hud, mjukdelar, skelett, inre organ
Clostridium perfringens
P. anaerobius
Bacteroides fragilis
Fusobacterium nucleatum
P. aeruginosa
1795
7835
4856
32989
551
Hematinagar, GC-medium Urin, NLI, ÖLI, CNS, STI Neisseria gonorrhoeae
H. influenzae
Neisseria meningitidis
S. pneumoniae
S. aureus
E. coli
37534
23969
3270, 3269, 23101, 23109
33774
17621
17620
MacConkey-agar
variant Sorbitol MacConkey, SMAC
Renspridning av tarmpatogener
Renspridning av Enterobacteriaceae
Primär isolering av Yersinia psedotuberculosis
Primär isolering av EHEC O:157 (SMAC-platta)
För substrattestning se artikel i fecesboken
Fenol-mannit-agar* Isolering av stafylokocker från
alla typer av kliniska prov
Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidermidis
17621
37477
*Se också artikeln Kromogena substrat