Direktmikroskopi

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den utskrivbara versionen stöds inte längre och kanske innehåller renderingsfel. Uppdatera din webbläsares bokmärken och använd standardutskriftsfunktionen istället.

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik:ÖgoninfektionerDirektmikroskopi (bakterier, svamp, parasiter)

Direktmikroskopi avseende bakterier, svamp eller parasiter bör utföras vid keratit och endoftalmit.

Vid konjunktivit är direktmikroskopi motiverad främst vid misstanke på gonokockinfektion. Sensitiviteten vid direktmikroskopi är låg jämfört med odling. Vid endoftalmit har man i olika undersökningar i endast cirka hälften av fallen erhållit en positiv direktmikroskopi, som överensstämmer med odlingsresultatet.


Provmaterial

Kammarvätska, glaskroppsmaterial eller skrap ifrån kornea utstryks på 2-3 sprittvättade objektglas. Låt lufttorka och fixera med metanol.

  • Färgningar
    • 1. Metylenblått: Är även lämplig för påvisning av Acanthamoeba-cystor. Preparatet kan efter färgning med metylenblått vid behov avfärgas med alkohol och färgas om med annan lösning.
    • 2. Gramfärg.
    • 3. Fluorokrom (Blankofor) vid misstanke om svampetiologi.
    • 4. Akridinorange.