Enterobacteriaceae-diagnostiska minimikriterier

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den utskrivbara versionen stöds inte längre och kanske innehåller renderingsfel. Uppdatera din webbläsares bokmärken och använd standardutskriftsfunktionen istället.

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Bakteriologisk diagnostik av infektioner i hud, mjukdelar, skelett och inre organ

och

Referensmetodik: LaboratoriemetoderEnterobacteriaceae, diagnostiska minimikriterier

Grundkriterier

Växer i aerob och anaerob miljö. Oxidasnegativa, undantag Plesiomonas shigelloides (som av praktiska skäl behandlas i artikeln Övriga Vibrio, Plesiomonas och Aeromonas). Glukosfermenterande med god växt på MacConkey agarplatta.

Gruppbestämning

Gramnegativa stavar tillhörande Enterobacteriaceae

Bakterier som uppfyller grundkriterierna. Innefattar bland annat Edwardsiella, Enterobacter species, Klebsiella species, Proteus species, Serratia species, Citrobacter species, Hafnia alveii.

Tabell 10a. Genus/speciesbestämning, minimikriterier för Enterobacteriaceae

Bakterie Laktosjäsning VP ONPG Indol Urea H2S LD OD
Enterobacter aerogenes + + + - - - + +
Enterobacter cloacae + + + - + - - +
Escherichia coli +/- - + + - - + +/-
Escherichia coli, ONPG- - - - + - - + +/-
Klebsiella oxytoca + + + + + - + -
Klebsiella ornitolytica + + + + + - + +
Klebsiella pneumoniae + + + - + - + -
Morganella morganii - - - + + - - +
Proteus mirabilis 1). - +/- - - + + - +
Proteus vulgaris - - - + + + - -
Providentia species - - - + -/+ - - -
Salmonella, flera 2) och 3). - - - - - + + +
Salmonella Paratyphi A - - - - - - - +
Salmonella Typhi - - - - - + + -
Shigella dysenteriae, flexneri, boydii - - - -/+ - - - -
Shigella sonnei - - + - - - - +
Yersinia enterococlitica - - + +/- +/- - - +
Yersinia pseudotubeculosis - - +/- - + - - -
  • 1). Indolnegativ, OD-negativ Proteus kan misstänkas vara P. penneri. Dessa är alltid ampicillinresistentra och maltospositiva
  • 2). Salmonella, Shigella och Yersinia verifieras enligt särskild metodik, följ respektive länk
  • 3). S. Virchov (grupp C) och S. Arizona kan vara lac+.

Tabell 10b. Genus/speciesbestämning, minimikriterier för Enterobacteriaceae

Bakterie Laktosjäsning VP ONPG Indol Urea H2S LD OD Citrat ADO ARA DNas
Citrobacter amalonaticus +/- - + + + - - + + - +
Citrobacter freundii +/- - + - +/- + - -/+
Citrobacter koseri Lac- - - + + + - - + + + +
Citrobacter koseri, Lac+ + - + + + - - + + + +
Serratia liquefaciens - + + - - - + + + - + +
Serratia marcescens - + + - -/+ - + + + - - +