Förslag till undersökningsgång-cystit öppen vård

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Version från den 24 december 2009 kl. 11.41 av Magnus Thore (diskussion | bidrag) (→‎Förslag till undersökningsgång)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Urinvägsinfektioner/bakteriuri, 2:a upplagan 2000


Förslag till undersökningsgång[redigera]

Nedanstående förslag avser ett screeningförfarande i syfte att påvisa bakteriuri orsakad av vanliga eller tämligen vanliga uropatogener (grupp I och II enligt tabell 1). Det är i första hand tillämpligt vid misstanke om cystit hos icke gravida kvinnor i öppen vård. Differentialdiagnostik berörs ej här. Vid undersökning av andra patientgrupper bör kvantitativ urinodling utföras på bakteriologiskt laboratorium, se Indikationer för urinodling med art och resistensbestämning.

Vid kombination av metoder bör undersökningsgång och analys ske seriellt varvid resultatet av en undersökning avgör om ytterligare undersökningar skall utföras. En seriell analys innebär sålunda att antalet undersökta prov reduceras efter hand.

Förfarande[redigera]

  • 1. Urinen undersöks med nitritsticka. Vid positiv reaktion kan patienten behandlas utan ytterligare laboratorieundersökning.
  • 2. Vid negativt nitrittest görs antingen mikroskopi för påvisande av baktenuri och pyuri eller, om mikroskopimöjligheter saknas, granulocytesterastest för påvisande av pyuri. I dessa fall kan dipslideodling vara ett värdefullt komplement. I avvaktan på resultat av denna kan påvisande av pyuri användas som vägledning vid ställningstagande till behandling.
  • 3. Utförs mikroskopi kan vid uttalad pyuri (>20 leukocyter/synfält vid sedimentundersökning) och/eller måttlig-riklig förekomst av bakterier behandling insättas hos en patient med symtom. Vid mindre uttalad pyuri (5-<20 leukocyter/synfält) och ingen eller sparsam förekomst av bakterier bör dipslideodling utföras. Symtomens karaktär och intensitet bör då avgöra om behandling skall insättas innan svar på dipslideodling föreligger. Saknas pyuri är symtomatisk UVI mindre trolig.
  • 4. Om bakteriuri ej kan påvisas med dipslide eller förenklad kvantitativ urinodling trots kvarstående symtom med eller utan pyuri kan utvidgad urinodling övervägas.


Remiss till bakteriologiskt laboratorium[redigera]

Ange alltid på remissen

  • Typ av prov
  • Kliniska data (ev. symtom och blåsinkubationstid)
  • Nitrit- och granulocytesterasreaktion
  • Egen dipslidetolkning
  • Ev. antibiotikabehandling