Laboratorierelaterade gränsvärden för bakteriuri

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den utskrivbara versionen stöds inte längre och kanske innehåller renderingsfel. Uppdatera din webbläsares bokmärken och använd standardutskriftsfunktionen istället.

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Urinvägsinfektioner/bakteriuri, 2:a upplagan 2000Laboratorierelaterade gränsvärden för bakteriuri

Referensgruppen föreslår följande gränsvärden för diagnostiskt laboratoriearbete. Hänsyn har tagits till symptom, bakteriekategori, antal isolerade arter, typ av provtagning och kön.

Urintabell11e.jpg