Luminex

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den utskrivbara versionen stöds inte längre och kanske innehåller renderingsfel. Uppdatera din webbläsares bokmärken och använd standardutskriftsfunktionen istället.

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik:Molekylärbiologisk diagnostik


Luminex

Teknologin är baserad på flödescytometrisk analys av små polysterenkulor (5,6 µm). Kulorna är färgade med två flourokromer och användning av olika mängder av dessa flourokromer skapar en vätskebaserad array med 100 olika kulor med unika spektra. Specifika oligonukleotider binds sedan till kulans yta för att möjliggöra hybridisering av templat-DNA till de olika kulorna i lösning. En tredje flourokrom används för att markera templat-DNA, vilket i sin tur tillåter simultan kvantitativ mätning av upp till 100 analyter i en reaktion. Templat-DNA amplifieras vanligtvis med multiplex PCR före hybridisering med kulorna och flödescytometrisk analys. Kulorna mäts individuellt i instrumentet i en snabb ström då de passerar två separata lasrar i instrumentet. Den ena lasern mäter färgkoden på kulan och den andra kvantifierar intensiteten av den tredje flourokromen som markerar templat-DNA. Tusentals kulor kan mätas per sekund vilket resulterar i ett system kapabelt att mäta och kvantifiera 100 analyter i en reaktion på ett fåtal sekunder.

I dagsläget finns diverse kommersiellt tillgängliga reagens för analys av exempelvis luftvägs-, sepsis- och meningitpatogener.


REFERENSER

  • Bryant PA, Venter D, Robins-Browne R, Curtis N. Chips with everything: DNA microarrays in infectious diseases. Lancet Infect Dis. 2004 Feb;4(2):100-11.
  • Dunbar SA. Applications of Luminex xMAP technology for rapid, high-throughput multiplexed nucleic acid detection. Clin Chim Acta. 2006 Jan;363(1-2):71-82. Review.