Normalflora-öga

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den utskrivbara versionen stöds inte längre och kanske innehåller renderingsfel. Uppdatera din webbläsares bokmärken och använd standardutskriftsfunktionen istället.

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik:Ögoninfektioner


Normalfloran i ögats yttre delar

Konjunktivan och ögonlockshuden har gemensam normalflora. Det rör sig om koagulasnegativa stafylokocker, alfa-hämolytiska streptokocker, corynebakterier och candida. Dessutom förekommer hämofilusarter i konjunktiva. Med undantag för just hämofilus anses dessa organismer inte orsaka konjunktivit hos immunkompetenta individer (riklig växt av koagulasnegativa stafylokocker klassas dock ibland som konjunktivitorsak). Å andra sidan kan de alla vara agens vid dakryocystit, keratit och endoftalmit (se etiologitabell). Vid konjunktivalodling på symtomfria påvisas också relativt ofta Staphylococcus aureus, patogena streptokockarter och gramnegativa bakterier. I dessa fall talar man om bärarskap hos friska.