PAR 10 Odling av Acanthamoeba

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Version från den 6 december 2012 kl. 13.51 av Jadwiga Krusnell (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Huvudartikel, publicerad mars 2012.


Till innehållsförteckningen för Referensmetodik:Parasitologisk diagnostik


Odling av Acanthamoeba på non-nutrient agar[redigera]

Analysprincip[redigera]

Anrikning av Acanthamoeba från patientprov genom odling på non-nutrient agarplatta täckt med E. coli K12 bakterier som föda. Enstaka cystor som kan finnas i materialet excysterar och trofozoiter förökar sig och utvecklas så småningom till karakteristiska cystor som identifieras mikroskopiskt.

Reagenser[redigera]

Page´s saltlösning, steril

Lösning 1

Na2HPO4 2.84 g
KH2PO4 2.72 g
destillerat vatten 500 ml
Autoklavera, 20 min, 121ºC

Lösning 2

MgSO4 7H2O 8.0 g
CaCl2 2 H2O 8.0 g
NaCl 0. 240 g
destillerat vatten 500 ml
Autoklavera, 20 min, 121ºC. Låt kallna till rumstemperatur, blanda lösning 1 och 2.
Förvaring: kylskåp

Blodagar plattor

Förvaring: kylskåp
Hållbarhet: ca 4 veckor

E. coli K12 kultur

Förvaring: kylskåp
Hållbarhet: ca 4 veckor

Non-nutrient agar i rör, steril

agar utan tillsatser 15g
destillerat vatten, eller PBS eller Page´s saltlösning 1 000 ml
Autoklavera, 20 min, 121 ºC. Portionera i sterila rör (20 ml/ rör)

Positiv kontroll: Acanthamoeba spp. kultur.

Förvaring: kylskåp
Hållbarhet: flera månader, så länge agarn ej är intorkad.

Analysprocedur[redigera]

Arbetet utförs i säkerhetsbänk. Handskar används genomgående.

Förberedelser[redigera]

A. Subkultivering av E. coli (1-2 dagar innan analysdag, äldre bakterier fungerar också).

 1. Stryk ut E. coli K12 på en ny blodagar platta.
 2. Inkubera plattorna upp och ned, minst 1 dygn, i 30 °C.

B. Gjutning av agarplattor (kan göras samma dag eller i förväg)

 1. Beräkna en agarplatta per provmaterial, plus en platta till positiva kontrollen. Till varje platta åtgår ett rör med non-nutrient agar.
 2. Smält non-nutrient agar i kokande vattenbad.
 3. Häll den smälta agarn i en petriskål och låt den stelna.
 4. Förvara förgjutna plattor till analysdag i kylskåp.
 5. Plattor inpackade i parafilm kan förvaras i en månad.

Analysdag[redigera]

1. Rumstemperera agarplattorna

2. Häll ca 0,5 mL Page´s saltlösning på blodagarplattan och slamma upp lite kolibakterier med en 10 µL bakteriologisk ögla. Tillsätt 3-4 droppar bakterie-suspension mitt på varje nonnutrient agarplatta. Sprid ut bakterierna med en 10 µL bakteriologisk ögla. Obs! Bakterielagret får inte vara flytande (låt överflödig vätska absorberas in i plattan).

3. Märk plattorna med analysdatum och provnummer. Märk också en platta för positiv kontroll och sätt undan till punkt 8.

4. Lägg provmaterial på plattan:

 • Linsvätska centrifugeras först 500 x g, 5 min. Supernatanten sugs av och sedimentet inokuleras på plattan.
 • Rör med biopsimaterial i transportmedium centrifugeras 500 x g, 5 min och supernatanten sugs av. Vävnadsbiopsi samt sediment inokuleras i mitten av plattan. Försök att undvikaöverflödig vätska!
 • Kontaktlinser placeras i mitten av plattan.

5. Inkubera plattorna upp och ned i 30 °C i fuktkammare (plastpåse med en liten bit fuktad pappershandduk).

6. Tvätta arbetsytan med 70 % sprit.

7. Byt handskar.

8. Skär en ca 1 cm2 stor agarbit från platta med uppodlad referensstam av Acanthamoeba. Notera stamidentitet i analysprotokollet. Placera agarbiten upp och ned i mitten av plattan märkt positiv kontroll.

9. Inkubera plattan upp och ned i 30 °C i separat fuktkammare.

10. Inkubera alla plattor i en vecka.

Avläsning och bedömning.[redigera]

Varje arbetsdag granskas hela plattan i inverterat mikroskop. Leta efter cystor och/eller trofozoiter. Börja varje avläsning med patientprov, tvätta därefter mikroskopbordet, byt handskar och kontrollera referenskulturen. Gör ett utstryk eller imprint av kulturen vid positivt fynd i patientprov. Låt preparaten lufttorka. För färgning med Giemsa se bilaga PAR 09 .

Kriterier för identifiering av Acanthamoeba spp.[redigera]

Trofozoiter kan variera mellan 20–40 µm i diameter och kan ha olika former. Direktmikroskopi: Levande trofozoiter har en vakuol som tömmer sig flera gånger per minut. Cystorna, 12–18 µm i diameter, är polygonala, har dubbla väggar och ser ut som kristaller. Giemsafärgning: Cytoplasman i färgade trofozoiter innehåller flera vakuoler och har en centralt placerad kärna med en stor endosom (ref. 3).

Svarsrutin[redigera]

Växt av trofozoiter och/eller cystor av Acanthamoeba spp. påvisade i odling.

Ingen växt av Acanthamoeba spp. i odling.

Kvalitetssäkring[redigera]

Intern: Referensstam odlas samtidigt med proverna. Extern: saknas

Prestanda[redigera]

Negativt fynd utesluter ej Acanthamoeba spp.- infektion. Sensitivitet: är i genomsnitt 76 % för odling av ögonskrap. Högre sensitivitet kan fås vid odling av djup biopsi från hornhinnan (ref. 2). Specificitet: vid mikroskopisk påvisning kan endast genus anges.

Säkerhetsaspekter och avfallshantering[redigera]

Acanthamoeba spp tillhör skyddsklass 2 patogener. Både cystor och trofozoiter kan vara infektiösa för människor. Avdöda odlingsplattor med provmaterial och referensstam med 70 % sprit och placera dem i riskavfallskartonger efter avslutad inkubation.

Referenser[redigera]

 • Visvesvara G S. Laboratory diagnosis. In: E. G. Rondanelli, editors. Amphizoic amoebae. Human pathology. Padova: Piccin Nuova Libraria 1987:194-215.
 • Auran JD, Starr MB, Jakobiec FA. Acanthamoeba Keratitis. A Review of the Literature. Cornea 1987;6 (1):2-26.
 • Ash L, Orihel T. Atlas of human Parasitology, ASCP Press, Chicago.