Referensmetodik:Smittskyddslagens sjukdomar

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den utskrivbara versionen stöds inte längre och kanske innehåller renderingsfel. Uppdatera din webbläsares bokmärken och använd standardutskriftsfunktionen istället.

I12. Referensmetodik: Laboratoriediagnostik av smittskyddslagens sjukdomar


Kollage av epidemiologiska världskartor och smittkoppssjuk Inka. Bilder från Wikimedia Commons

Inledning

Lagstiftning och författningar

Myndigheternas roll

Epidemiologi och epidemiologisk övervakning

För aktuella epidemiologiska data hänvisas till Folkhälsomyndighetens hemsida

Riskklasspatogener och central laboratoriekapacitet

Riksdiagnostik och nationella referensfunktioner

Falldefinitioner med länkar till laboratoriemetodiken för diagnostik av infektionssjukdomar som listas i smittskyddslagen

Bakterier

Virus

Parasiter

Övrigt


Bilagor