Referensmetodik: Bakteriologisk diagnostik av infektioner i hud, mjukdelar, skelett och inre organ

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den utskrivbara versionen stöds inte längre och kanske innehåller renderingsfel. Uppdatera din webbläsares bokmärken och använd standardutskriftsfunktionen istället.

Till Huvudsida


Referensmetodik, Bakteriologisk diagnostik av infektioner i hud, mjukdelar, skelett och inre organ (2003)

Referensmetodik: Bakteriologisk diagnostik av infektioner i hud, mjukdelar, skelett och inre organ


Innehållsförteckning

ALLMÄN DEL


KLINISK DEL

Infektioner

Sammanfattning klinik

Bakterier-översikt

SPECIELL DEL

Provtagning

Laboratoriediagnostik och diagnostiska minimikriterier

Bedömning av prov

Svarsrutiner

Övervakningsodlingar

Agens associerade med specifika sjukdomstillstånd

Klass 3 organismer

Anmälningspliktiga sjukdomar

BILAGOR