Referensmetodik: Infektioner i centrala nervsystemet

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den utskrivbara versionen stöds inte längre och kanske innehåller renderingsfel. Uppdatera din webbläsares bokmärken och använd standardutskriftsfunktionen istället.

Till HuvudsidaReferensmetodik, Infektioner i centrala nervsystemet (CNS, 1997)

Referensdiagnostik: Infektioner i centrala nervsystemet

Innehållsförteckning


ALLMÄN DEL

CNS-infektioner, allmän bakgrund

Epidemiologi

Provtagning

Laboratoriediagnostik

SPECIELL DEL

Bakterier

Resistensbestämning

Virus

Svampar

Parasiter

Övriga agens

BILAGOR