Referensmetodik: Urinvägsinfektioner/bakteriuri, 2:a upplagan 2000

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den utskrivbara versionen stöds inte längre och kanske innehåller renderingsfel. Uppdatera din webbläsares bokmärken och använd standardutskriftsfunktionen istället.
Referensmetodik: Urinvägsinfektioner/bakteriuri, 2:a upplagan 2000

Referensmetodik: Urinvägsinfektioner/bakteriuri, 2:a upplagan 2000

Innehållsförteckning

Förord, UVI och deltagare i referensgruppen

ALLMÄN DEL

Urinvägsinfektioner (UVI)

Urinvägspatogener

Om bakteriuri

Urinodling

Indikationer

Provtagning

LABORATORIEMETODIK

Metodstruktur

Identifiering av UVI-patogener

Resistensbestämning

Patientnära diagnostik av UVI

BILAGOR