Referensmetodik för laboratoriediagnostik:Allmänt förbehåll

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den utskrivbara versionen stöds inte längre och kanske innehåller renderingsfel. Uppdatera din webbläsares bokmärken och använd standardutskriftsfunktionen istället.

Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk anger vad du får och inte får göra med material som andra har skapat. Med andras material menas här till exempel bilder, fotografier, texter, musik, film och datorprogram. I engelsktalande länder kallas upphovsrätt copyright.

Smittskyddsinstitutet [1] eller någon annan som nämns i samband med ett dokument har i princip rättigheterna till det material som publiceras på denna webbplats med undantag för myndigheters författningar, beslut och yttranden.

Material från Smittskyddsinstitutets webbplats får spridas såväl på papper som elektroniskt via webbplatser om du respekterar följande:

  • Webbplatsen innehåller en del upphovsrättsligt skyddat material, bilder och texter, som inte får användas för publicering i andra sammanhang.
  • Materialet får inte utan tillstånd mångfaldigas för att säljas.
  • Ange källa och datum när materialet är hämtat. Webbplatsen uppdateras kontinuerligt.
  • Materialet får inte användas i sådana sammanhang att det kan missuppfattas, misstolkas eller skada Smittskyddsinstitutet.