Resistensbestämning av bakterier vid NLI

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den utskrivbara versionen stöds inte längre och kanske innehåller renderingsfel. Uppdatera din webbläsares bokmärken och använd standardutskriftsfunktionen istället.

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Nedre luftvägsinfektioner, 2:a upplagan 2005


Resistensbestämning av bakterier

Beträffande val av antibiotika för resistensbestämning hänvisas till RAF:s hemsida [1]