Utsvarskommentarer

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den utskrivbara versionen stöds inte längre och kanske innehåller renderingsfel. Uppdatera din webbläsares bokmärken och använd standardutskriftsfunktionen istället.

Huvudartikel, publicerad december 2012.


Tills innehållsförteckningen för Referensmetodik:Parasitologisk diagnostik


Förslag till utsvarskommentarer vid parasitologiska fynd

Utarbetat av medlemmar från Svenska läkaresällskapets Referensgrupp för parasitologi

Kommentarer vid fynd av protozoer i feces

Utsvar feces protozoer.jpg

Kommentarer vid fynd av maskar i feces

Maskutsvar 2. 121210.jpg

Kommentarer vid fynd av parasiter i blod eller vävnad

Utsvar blod&vävnad.jpg