Icke-tuberkulösa mykobakterier

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
(Omdirigerad från Atypiska mykobakterier)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Artikel uppdaterad januari 2010


Huvudartikel


Till innehållsförteckningen för Nedre luftvägsinfektioner inklusive mykobakteriologisk diagnostik, 2:a upplagan 2005

och Referensmetodik:Smittskyddslagens sjukdomar med falldefinition i artikeln Atypiska mykobakterier (icke tuberkulösa mykobakterier)


Se även Tuberkulos


Mykobakterioser

Etiologi

Icke-tuberkulösa mykobakterier (annan beteckning "Atypiska mykobakterier")

Smittämnen

Det finns ca 150 olika icke-tuberkulösa mykobakterier (NTM). Dessa förekommer i naturen i jord och vatten, gärna havsnära mark. Allmänt behövs en nedsatt immunitet eller disponerande fysiologiska/anatomiska förhållanden hos värden för att infektion med NTM skall uppstå, som t.ex. HIV-infektion, cystisk fibros, bronkiektasier eller immunsuppressiv behandling. I många fall kan defekten dock inte karakteriseras. I vissa fall sker infektion hos immunkompetenta genom inokulation. M. avium-komplexet, MAC, (M. avium och M. intracellulare) är den i Sverige dominerande NTM, och luftvägsinfektion den vanligaste manifestationen. Benigna halslymfkörtelinfektioner hos förskolebarn uppträder också med MAC, mer sällsynt med M. malmoense, M. scrofulaceum.

Klinik

Vanligast är lunginfektion med NTM, särskilt M. avium-komplexet, MAC. I en del fall finns predisponerande faktorer som bronkiektasier, cystisk fibros mm, men i många fall förekommer lunginfektion med MAC eller andra NTM som M. malmoense, utan känd predisponerande faktor. Hosta, sputa, feber och avmagring är vanliga symtom.

Halslymfkörtlar infekterade med MAC eller mer sällan M. malmoense har blivit vanligare bland förskolebarn sedan BCG-vaccinationen upphörde 1975. Kirurgisk behandling kan övervägas, medikamentell behandling har dålig effekt och används endast sällan.

Epidemiologi

För aktuell statistik, se Folkhälsomyndighetens hemsida [1]

Prevention

Det finns inget vaccin mot atypiska mykobakterier. Calmettevaccinationen mot tuberkulos kan ge ett visst skydd mot infektion.

Provtagning

Laboratoriediagnostik

Följ länken för detaljerad beskrivning

Laboratorierapportering

Fynd av icke-tuberkulösa mykobakterier rapporteras via SmiNet av respektive laboratorium. Smittspårningsplikt föreligger inte för atypiska mykobakterier.

Referensfunktioner

Ej beslutade

REFERENSER

Följ länken