Referensmetodik: Bakteriologisk diagnostik av infektioner i hud, mjukdelar, skelett och inre organ

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till Huvudsida


Referensmetodik, Bakteriologisk diagnostik av infektioner i hud, mjukdelar, skelett och inre organ (2003)

Referensmetodik: Bakteriologisk diagnostik av infektioner i hud, mjukdelar, skelett och inre organ


Innehållsförteckning

ALLMÄN DEL


KLINISK DEL

Infektioner

Sammanfattning klinik

Bakterier-översikt

SPECIELL DEL

Provtagning

Laboratoriediagnostik och diagnostiska minimikriterier

Bedömning av prov

Svarsrutiner

Övervakningsodlingar

Agens associerade med specifika sjukdomstillstånd

Klass 3 organismer

Anmälningspliktiga sjukdomar

BILAGOR