Referensmetodik: Bakteriologisk diagnostik av infektioner i hud, mjukdelar, skelett och inre organ

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till Huvudsida


Referensmetodik, Bakteriologisk diagnostik av infektioner i hud, mjukdelar, skelett och inre organ (2003)

Referensmetodik: Bakteriologisk diagnostik av infektioner i hud, mjukdelar, skelett och inre organ


Innehållsförteckning[redigera]

ALLMÄN DEL[redigera]


KLINISK DEL[redigera]

Infektioner[redigera]

Sammanfattning klinik[redigera]

Bakterier-översikt[redigera]

SPECIELL DEL[redigera]

Provtagning[redigera]

Laboratoriediagnostik och diagnostiska minimikriterier[redigera]

Bedömning av prov[redigera]

Svarsrutiner[redigera]

Övervakningsodlingar[redigera]

Agens associerade med specifika sjukdomstillstånd[redigera]

Klass 3 organismer[redigera]

Anmälningspliktiga sjukdomar[redigera]

BILAGOR[redigera]