Sammanfattande kliniskt tabellarium-NLI

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Nedre luftvägsinfektioner, 2:a upplagan 2005


Luft-tabell1a.jpg
Luft-tabell1b.jpg

REFERENSER[redigera]

  • File, T.M. Jr. Community-aquired pneumonia. 2003. The Lancet. 362: 1991-2001.
  • Ruiz- Gonzales, A. et al. 1999I. s Streptococcus pneumoniae the predominating in. Am.J. Med. 106: 385-390.
  • Infections diseases of the respiratory tract. Ed. Ellis, M. Cambridge University Press. 1998.
  • Socialstyrelsen. Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997. www.sos.se. Systematisk förteckning. 3:e upplagan. Uppsala. Almqvist & Wiksell Tryckeri, 1997.
  • Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. Principles and Practice of Infectious Diseases Vol 1 and 2. 5th ed. Philadelphia: Churchill Livingstone, 2000.
  • Lungtransplantation. Utdrag ur vårdkatalog 2002-2003. Socialstyrelsen. www.sos.se.
  • Smittskyddsboken, Red K Ekdahl & J Giesecke. Studentlitteratur 2003.