Esofagit och svampmage

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den utskrivbara versionen stöds inte längre och kanske innehåller renderingsfel. Uppdatera din webbläsares bokmärken och använd standardutskriftsfunktionen istället.

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik:Svampinfektioner


Esofagit och svampmage

Detta tillstånd utvecklas ofta hos AIDS-patienter eller till följd av cancerbehandling. Det uppträder vid oral candidos, men måste skiljas från esofagit orsakad av CMV och Herpes simplex, som kan ge upphov till liknande radiologiska fynd. De viktigaste symtomen är dysfagi med retrosternal brännande smärta. Illamående och kräkningar kan uppträda.

Esofagusröntgen med bariumkontrast visar ofta oskarpa slemhinnekanter, sår, stora fyllnadsdefekter eller ödematösa slemhinneveck. Vid endoskopisk undersökning är de karakteristiska fynden vita beläggningar av jästsvamp och intensiv inflammation, vilket har fastställt diagnosen hos upp till 25 % hos patienter med normal röntgen. Biopsi med histopatologisk undersökning fordras för definitiv diagnos. Mediastinit kan följa på perforation av esofagus och stenos kan vara en sen komplikation.

Tillväxt av Candida i ventrikeln kan i sällsynta fall åstadkomma bollar av svampmaterial. Dessa kan ge mättnadskänsla och ses som ursparningar i kontrasten vid ventrikelröntgen.