Indikationer för urinodling med art och resistensbestämning

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den utskrivbara versionen stöds inte längre och kanske innehåller renderingsfel. Uppdatera din webbläsares bokmärken och använd standardutskriftsfunktionen istället.

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Urinvägsinfektioner/bakteriuri, 2:a upplagan 2000Indikationer för urinodling med art- och resistensbestämning

Urinprov bör skickas till bakteriologiskt laboratorium för kvantitativ odling och resistensbestämningiföljande fall:

 • 1. Komplicerad, recidiverande eller vårdrelaterad UVI med förväntat nedsatt antibiotikakänslighet hos urinisolatet.
 • 2. Vid klinisk misstanke om akut pyelonefrit eller febril UVI.
 • 3. Terapisvikt.
 • 4. Febril UVI hos patient med KAD.
 • 5. Preoperativt inför prostatakirurgi hos män med KAD.
 • 6. Dipslideodling med signifikant växt av mikroorganismer, ej E. coli,
 • 7. UVI hos män.
 • 8. UVI hos gravida kvinnor.
 • 9. UVI hos barn och ungdomar med förstagångsinfektion oavsett ålder.

Indikationer for urinodling efter avslutad behandling

Kvinnor som blivit symtomfria efter behandling för akut cystit behöver ej efterkontrolleras med urinodling. Däremot bör alltid urinodling (kvantitativ odling eller dipslide) göras efter avslutad behandling i följande fall:

 • 1. Komplicerad uvi.
 • 2. Akut pyelonefrit eller febril UVI.
 • 3. UVI hos män.
 • 4. UVI hos gravida kvinnor.
 • 5. UVI hos små barn ( 5 år). För större barn individuell handläggning.
 • 6. UVT orsakad av stenbildande bakterie (t.ex. Proteus spp).

Indikationer för screening med dipslide

Se Dipslide vid UVI-diagnostik