Referensmetodik: Urinvägsinfektioner/bakteriuri, 2:a upplagan 2000

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Referensmetodik: Urinvägsinfektioner/bakteriuri, 2:a upplagan 2000

Referensmetodik: Urinvägsinfektioner/bakteriuri, 2:a upplagan 2000

Innehållsförteckning[redigera]

Förord, UVI och deltagare i referensgruppen

ALLMÄN DEL[redigera]

Urinvägsinfektioner (UVI)[redigera]

Urinvägspatogener[redigera]

Om bakteriuri[redigera]

Urinodling[redigera]

Indikationer[redigera]

Provtagning[redigera]

LABORATORIEMETODIK[redigera]

Metodstruktur[redigera]

Identifiering av UVI-patogener[redigera]

Resistensbestämning[redigera]

Patientnära diagnostik av UVI[redigera]

BILAGOR[redigera]