Referensmetodik: Urinvägsinfektioner/bakteriuri, 2:a upplagan 2000

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Referensmetodik: Urinvägsinfektioner/bakteriuri, 2:a upplagan 2000

Referensmetodik: Urinvägsinfektioner/bakteriuri, 2:a upplagan 2000

Innehållsförteckning

Förord, UVI och deltagare i referensgruppen

ALLMÄN DEL

Urinvägsinfektioner (UVI)

Urinvägspatogener

Om bakteriuri

Urinodling

Indikationer

Provtagning

LABORATORIEMETODIK

Metodstruktur

Identifiering av UVI-patogener

Resistensbestämning

Patientnära diagnostik av UVI

BILAGOR