Gramnegativa bakterier vid UVI-diagnostik

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Urinvägsinfektioner/bakteriuri, 2:a upplagan 2000


Bakgrund Referensgruppen har sammanställt ett förslag till artbestämning av urinisolat i rutindiagnostik. Det bygger på att utodling sker på CLED- och blodagar. Förslaget utgår från arbeten utgivna av Referensgrupperna för Enterobacteriaceae, stafylokockdiagnostik och till viss del Referensgruppen för glukosnonfermentativa gramnegativa stavar.

Syftet är att ange minimikriterier för positiva fynd och användbara tilläggskriterier vid UVI-diagnostik.


Metoder använda vid identifiering[redigera]

För utförlig beskrivning av diagnostiska hjälpmetoder för den laborativa urindiagnostiken hänvisas till befintlig upplaga av ASM Manual of Clinical Microbiology. Där beskrivs exempelvis CAMP-test, DNas-test, Galla-eskulin, Gramfärgning, KIA, NaCl-buljong, TSI, Indoltest, Spottest indol’, Katalastest, Koagulastest, Optochintest, Oxidastest, Kovacs, Serumtest, VogesProskauertest.

För spottest indol krävs tillsats av L-tryptofan i blodagarn (lämplig mängd är 10 mL 1 % L-tryptofanlösning till en liter blodagarbas). Spotest indol bör utföras med DMACA-reagens (p-dimetylaminocinnamaldehyd) eftersom detta är den känsligaste metoden. Se även Barrow GI, Feitham RKA, Manual for identification of medical bacteria. Cambridge: Cambridge university press 1990, sid. 36 för diskussion ang. indoltest, rör.

Gramnegativa bakterier[redigera]

Enterobacteriaceae[redigera]

Nedanstående schema är ett exempel på enkel artbestämning av urinisolat. Grundkriterier: gramnegativ stav, glukosfermentativ, Kovacsoxidas-negativ, god växt på MacConkey-agar.


Minimikriterier: 4-test.[redigera]

Laktos, Voges-Proskauer (VP), ONPG, Indol spot med p-dimetylaminocinnamaldehyd (DMACA) alt. rörtest med p-dimetylaminobenzaldelyd enl. Kovacs eller Ehrlich.


A Laktospositiv växt på CLED-agar[redigera]

1. Koloniutseende ger misstanke om E. coli:

 • gör indol.
  • indolpositiv = E. coli
  • indolnegativ = gramnegativ stav Enterobacteriaceae:
 • görVP
  • VP-positiv, indolnegativ = Klebsiella/Enterobacter
  • VP-negativ, indolnegativ = gramnegativ stav Enterobacteriaceae.

2. Koloniutseende ger misstanke om KlebsiellalEnterobacter:

 • gör VP, indol.
  • VP-positiv, indolpositiv/negativ = Klebsiella/Enterobacter.
  • VP-negativ, indolnegativ = gramnegativ stav Enterobacteriaceae.
  • VP-negativ, indolpositiv E. coli.

3. Beta-glukuronidaspositiv = E. coli.


B Laktosnegativ växt på CLED-agar[redigera]

1. Svärmande på blodagar.

 • gör indol enbart.
  • indolnegativ = Proteus mirabilis.
  • indolpositiv = Proteus vulgaris.

2. övriga laktosnegativa.

 • VP-negativ, ONPG-positiv, indolpositiv = E. coli.
 • VP-negativ och ONPG-negativ: gör rörjäsning eller annan utförligare biokemisk identifiering.
 • övriga kombinationer bör artbestämmas.

3. Beta-glukuronidaspositiv, ONPG-positiv = E. coli.

 • övriga kombinationer bör artbestämmas.