UVI-provtagning-mittstråleprov

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Urinvägsinfektioner/bakteriuri, 2:a upplagan 2000


Provtagning och transport[redigera]

Allmänt[redigera]

Vid provtagning bör urinblåsan vara välfylld. Så lång blåsinkubationstid som möjligt eftersträvas. Morgonurin är allra bäst. Då odling av krävande bakterier önskas skall provet helst tas med suprapubisk blåspunktion. I övriga fall rekommmenderas mittstråleprov.

Minimivolym: 2 mL urin behövs för odling och mikroskopi. För att undvika urinspill på laboratoriet bör rören aldrig fyllas helt.

Mittstråleprov[redigera]

  • Provtagningsmateriel
    • Fabriksren plastbägare
    • 10 mL plaströr med skruvkork och konisk botten

Provtagning[redigera]

  • Vuxna
    • Kvinnor för isär blygdläpparna före provtagningen. Vid blödning eller flytning införs en tampong i slidan.
    • Män för tillbaka förhuden.

Provet tas mot slutet av urineringen för att så mycket som möjligt av uretrafloran skall ha sköljts bort. Plastbägaren förs in i urinstrålen och urinen överförs sedan till plaströret.

Flera studier har visat att ingen skillnad i kontaminationsfrekvens föreligger mellan prov tagna efter torkning runt uretramynning resp utan torkning (Lipsky 1994, Holliday 1991, Ouslander 1995, Prandoni 1996).

Förstaportionsprov[redigera]

Med nukleinsyrebaserad metodik kan också C. trachomatis påvisas i urin. För sådan diagnostik bör första urinportionen sparas för undersökning.

Sängliggande patient[redigera]

Gör bäckentvätt framifrån och bakåt med tvål och vatten och torka torrt. På män dras förhuden tillbaka och uretramynningen tvättas och torkas torr. På kvinnor placeras en tork i slidmynningen och uretramynningen tvättas och torkas torr. Patienten läggs på nydesinfekterat bäcken. Omedelbart efter urinkastningen dras några mL urin upp från bäckenet med engångsspruta och överförs till plaströr.