Kvantitativ urinodling-hög rutinnivå (Nivå 2)

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Urinvägsinfektioner/bakteriuri, 2:a upplagan 2000


Kvantitativ urinodling - Nivå 2 - Hög rutinnivå[redigera]

Metodbeskrivning[redigera]

Nedanstående metod har fastställts som hög rutinnivå. Blodagar i kombination med ett differentierande medium bör ingå i odlingsmetoden. Flera skäl kan anges för detta: blodagar kan utgöra referensmedium för kvantifiering, större möjligheter att upptäcka fel vid utodling, förbättrad isolering av grampositiva bakterier samt snabbare och säkrare presumtiv identifiering av isolerade arter.


Substrat[redigera]

Inokulering: 10 respektive 1 μL inokuleras med plastögla på blod- och CLED-agar. Inokulatet sprids på samma sätt som tidigare beskrivits i artikeln Kvantitativ urinodling-jämförelsenivå.

Det lägre inokulatet på CLED-agar underlättar identifiering av blandflora vid höga bakterietal.

  • Inkubering och avläsning
    • CLED-agar 35-37 °C, aerobt, 1+1 dygn
    • Blodagar 35-37 °C, CO2, 1+1 dygn

Klart positiva och klart negativa fynd ( CFU/L av primärpatogener resp. ingen växt) kan svaras efter 1 dygns inkubering. Kolonimorfologin utvecklas väsentligt efter ytterligare 1 dygns inkubering. Härigenom underlättas identifiering av blandflora som kan innehålla resistentare arter eller varianter. Joho (1995) angav en ökning av isoleringsfrekvensen med 8-10 % efter 2 dygn jämfört med 1 dygn.

Blodagar inkuberad i CO2 under 2 dygn underlättar diagnostik av långsamväxande bakterier, framför allt grampositiva. Eftersom dessa ofta förekommer i genitalfloran underlättas identifiering av provtagningskontamination, d.v.s. specificiteten ökas.

Kromogena medier som alternativ till CLED-agar[redigera]

Det finns flera alternativa medier till CLED-agar som enligt de prövningar som gjorts torde ge relativt likvärdiga diagnostiska prestanda då de används tillsammans med blodagar (Clarridge 1998).

De nya kromogena medier som är avsedda för urinodling kan också användas i stället för CLED-agar . Dessa medger direkt presumtiv identifiering av E. coli, Proteus/Morganella/Providencia och enterokocker. På vissa fabrikat kan också S. saprophyticus identifieras presumtivt.


Se för övrigt artikel om kromogena substrat