Rhinovirus

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den utskrivbara versionen stöds inte längre och kanske innehåller renderingsfel. Uppdatera din webbläsares bokmärken och använd standardutskriftsfunktionen istället.

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Övre luftvägsinfektioner (ÖLI)


Virus är den dominerande orsaken till övre luftvägsinfektioner. Ofta är de virala övre luftvägsinfektionerna komplikationsfria, och diagnostik av etiologiskt agens är inte indicerat. Många av de virus som ger nedre luftvägsinfektioner orsakar även ÖLI (influensa A och B, parainfluensa 1-3, CMV, adenovirus) och har beskrivits tidigare i denna serie. Här beskrivs kortfattat andra virus, som kan orsaka olika typer av ÖLI.

Rhinovirus

Rhinovirus är små RNA-virus utan hölje och tillhör Picornavirusfamiljen. De kan skiljas från enterovirus i samma virusfamilj genom sin syrakänslighet. Mer än 100 olika serotyper är beskrivna.

Symtom

Rhinovirus är den vanligaste orsaken till förkylning. Inkubationstiden är 2-4 dagar. Vid insjuknande, som kan ske med eller utan en måttlig feber, ses snuva, nysningar, halsont och ibland huvudvärk. Sjukdomen varar en knapp vecka, men kan bli allvarligare hos patienter med kroniska luftvägsbesvär, hos rökare och hos spädbarn. Otitis media är en icke ovanlig komplikation hos småbarn.


Diagnostik

Rhinovirusdiagnostik utförs sällan rutinmässigt, Virus kan dock isoleras på vävnadskultur. Serologiska test kan på grund av det stora antalet serotyper inte utföras rutinmässigt. Modern diagnostik sker genom påvisning av virala gener direkt i patientprov genom amplifiering med PCR av ert genfragment gemensamt för merparten rhinovirus. Undersökning utförs endast vid speciallaboratorier men kommer säkerligen att användas för diagnostik av svåra fall inom den närmaste framtiden.


Profylax och terapi

Vaccin finns ej, delvis pga det stora antalet rhinovirus-serotyper, delvis pga sjukdomens vanligen lindriga natur. Gammaglobulin har sannolikt ingen effekt på insjukningsfrekvensen.