Syfilis-provtagning

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Version från den 24 januari 2010 kl. 11.25 av Magnus Thore (diskussion | bidrag) (→‎Bedömning och svarsrutiner)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Huvudartikel: Syfilis


Serologisk diagnostik utgör grunden för diagnostik av venerisk syfilis. Bakterierna går inte att odla på konstgjorda medier, men med PCR-teknik kan bakterierna påvisas i bland annat genitala sår. Nukleinsyrabaserad metodik ersätter tidigare använd direktmikroskopi.


Prov för odlingsdiagnostik av syfilis[redigera]

Bakterierna kan inte odlas på konstgjorda mikrobiologiska medier.


Prov för nukleinsyrabaserad diagnostik av syfilis[redigera]

Indikation[redigera]

T. pallidum-DNA kan detekteras från genitala sår, från cerebrospinalvätska, fostervatten, sera från foster och nyfödda men PCR är validerad bara vid genitala sår. Metoden kan användas för diagnostik av syfilis under sjukdomens 1-2 första veckor, innan antikroppssvar erhållits. Metoden ersätter traditionell direktmikroskopi som inte beskrivs i denna upplaga. PCR för diagnostik av T. pallidum utförs endast på ett fåtal svenska laboratorier.

Provtagning[redigera]

Beskrivs i Syfilis-bilaga 5.

Prov för serologisk diagnostik av syfilis[redigera]

Indikation[redigera]

Serologisk diagnostik är fortfarande grunden för laboratoriediagnostik av syfilis och erbjuder fullständig diagnostik av olika sjukdomsstadier, inklusive neurosyfilis. Serologisk analys är referensmetodik vid syfilisdiagnostik. Dagens specifika syfilistester utförs framförallt på analysinstrument och har god prestanda, men fortfarande har de klassiska ospecifika testerna en plats i diagnostiken, eftersom de är billiga och enkla att utföra. De är fortfarande centrala vid diagnostik av neurosyfilis.

Indikationerna för serologisk provtagning omfattar screening av blodgivare och gravida och klinisk misstanke om syfilis. Vid misstänkt neurosyfilis skall också likvorprov tas tillsammans med blodprov för serologisk analys.

Provtagning[redigera]

Provtagningsmateriel[redigera]

Vacuumrör: Gelrör, rör utan tillsats eller två kapillärrör/sterilt plaströr. Rör innehållande citrat eller EDTA är också acceptabla. Sterilt plaströr för likvor.

Provtagningsförfarande[redigera]

Venöst helblod tas i vacuumrör med eller utan gel eller i två kapillärrör. Alternativt kan serum i sterilt plaströr användas (minst 500 µL). Även plasma kan användas. Minst 1 mL likvor nedföres i sterilt plaströr.

Provförvaring och transport[redigera]

Prov bör skickas snarast möjligt till laboratoriet, men akuttransport är ej nödvändig. Rumstemperatur under kortare tid är acceptabelt.

Laboratoriediagnostik[redigera]

Serologisk analys utförs med olika testbatterier beroende på frågeställning. För screening börjar man ofta med testning mot ospecifika antigen (exempelvis VDRL). Alternativt utförs testning mot specifika antigen även primärt exempelvis med TTPA eller på någon kommersiell analysutrustning.

Bedömning och svarsrutiner[redigera]

Laboratoriet svarar ut resultatet av både ospecifika och specifika testningar och bifogar också tolkning av respektive fynd. Om den ospecifika testningen (VDRL, RPR eller WR) utfallit negativt, brukar man inte gå vidare med specifika tester (TTPA, IgM-ELISA eller annan kommersiell test). På likvor utförs alltid både ospecifika och specifika tester.

Syfilis är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.