UVI-provtagning-patient med KAD eller uridom

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den utskrivbara versionen stöds inte längre och kanske innehåller renderingsfel. Uppdatera din webbläsares bokmärken och använd standardutskriftsfunktionen istället.

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Urinvägsinfektioner/bakteriuri, 2:a upplagan 2000


Patient med KAD

Slangen till urinuppsamlingspåsen stängs av 1/2-1 timme före provtagningen. Katetern tvättas med 70% sprit och punkteras med steril engångsspruta nedanför förgreningsstället. Urinen överförs till plaströr.

Urinfig4.jpg


OBS! Endast latex och silikonkatetrar kan punkteras på detta sätt, ej katetrar av genomskinlig PVC-plast. Lossa ej uppsamlingsslangen.

Suprapubisk blåspunktion kan övervägas, eftersom diskrepans mellan odlingsfynd i kateteurin och blåsurin erhållen via blåspunktion kan förekomma.

Behandling med KAD under längre tid än 1-2 veckor medför ofta blandinfektion med flera olika arter och olika resistensmönster Vid febril UVI bör därför blododlingar tas innan antibiotikabehandling påbörjas, eftersom urinodlingsfyndet kan vara svårtolkat.


Patient med uridom

Ta av uridomen, tvätta penis med tvål och vatten och torka torrt. Låt urinen droppa direkt ner i plaströr.