ÖLI-bilaga 1

Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till innehållsförteckningen för Referensmetodik: Övre luftvägsinfektioner (ÖLI)Bilaga 1[redigera]

Substratkontroll[redigera]

Substrat för primärisolering av patogener förekommer i ett otal varianter med olika selektiv och differentierande förmåga. Erfarenhetsmässigt varierar också substrat med likartade beteckningar avsevärt mellan olika tillverkare liksom mellan olika tillverkningssatser från samma tillverkare. Det har dock inte ansetts praktiskt möjligt att organisera en nationell verksamhet i syfte att skilja bort substrat med otillfredsställande prestanda. Istället har arbetsgruppen för ÖLI valt att ange sammansättningen hos ett antal odlingsmedier med beprövat goda egenskaper. Dessa referenssubstrat kan sedan användas för jämförelse och utvärdering av lokala varianter. Det enskilda laboratoriet måste dock försäkra sig om att substratet bibehåller jämn och god kvalitet genom intern kontroll. Inom den europeiska samarbetsorganisationen CEN har frågan bearbetats i TC14O/Wg7 med ambitionen att beskriva testmetoder och kvalitetsnormer för odlingsmedier, vilket resulterat i ett förslag till standard: “Performance criteria for culture media. CE-märkta produkter skall uppfylla dessa kriterier vilket kan minska omfattningen av intern kontroll.